OLAF vraj nezákonne odpočúval

zdroj: EC

Dohra minuloročnej rezignácie jedného z eurokomisárov, Johna Dalliho, kulminuje.

Vo štvrtok obvinili poslanci Európskeho parlamentu OLAF, že správu, ktorá viedla k odstúpeniu maltského člena kolégia vypracovala s použitím nelegálnych nástrojov.

Johna Dalliho prinútil rezignovať z postu komisára zodpovedného za spotrebiteľské záležitosti a verejné zdravie predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Impulzom bola správa OLAFu, ktorá naznačovala jeho spojitosť so snahou o ovplyvňovanie legislatívy regulujúcej tabakovej výrobky v EÚ (Pozri pozadie).

Poslanci zo skupiny Zelených však tvrdia, že obvinenia sú nepodložené. Europoslanec José Bové napríklad vyhlásil, že sa nikdy neuskutočnilo stretnutie medzi lobistkou pre švédsku tabakovú firmu Swedish Match Gayle Kimberleyovou a bývalým eurokomisárom, tak ako to uvádzala správa OLAF.  

Šéf Swedish Match dokonca tvrdí, že OLAF na neho vyvíjal nátlak, aby na vypočutí pred europarlamentom 9. januára zatajil, že k stretnutiu nedošlo.

Francúzsky europoslanec José Bové o tom informoval novinárov počas štvrtkového brífingu. Vychádzal z informácií zo stretnutia so šéfom firmy Swedish Match Johanom Gabrielssonom, ktoré mal deň predtým. Čo na ňom odznelo si nahral na nahrávacie zariadenie.

„Viem, že nebola (Gayle Kimberleyová) na druhom stretnutí, no to som sa dozvedel, až keď mi to povedal OLAF“, hovorí Gabrielsson na nahrávke, ktorú Bové prehral novinárom.

„Príbeh, ktorý mi povedali, keď som 13. februára prišiel na Maltu, keď som sa rozprával s Gayle a keď mi volala 10. februára bola lož. Vtedy tvrdila, že na tom stretnutí bola“, povedal Gabrielsson.

Ex-komisár Dalli v decembri 2012 podal na Súd prvej inštancie v Belgicku sťažnosť na Swedish Match za ohováranie. Dalli stále tvrdí, že bol prinútený rezignovať neoprávnene.

Gabrielssonova spoločnosť Swedish Match najala Kimberleyovú za 5 tisíc eur, aby sa snažila o stretnutie s komisárom Dallim k téme zákazu tabakového produktu známeho ako „snus“. Ten je veľmi populárny vo Švédsku, no vo zvyšku EÚ je zakázaný.

V návrhu revízie tabakovej smernice je tento zákaz naďalej platný. 

Gabrielsson tvrdí, že podnikli tento krok preto, že mali pocit, že DG Sanco (Generálne riaditeľstvo EK pre verejné zdravie) manažuje celý proces samo a že Dalli ani presne nevie, čo za produkt snus je.

„Snažili sme sa o stretnutie s Dallim, ale ignorovali nás. Väčšie spoločnosti sa ale podľa mojich informácii s Dallim stretli“, povedal Gabrielsson.

Kimberleyová sa stretla s Dallim raz, no na druhom najproblematickejšom stretnutí s eurokomisárom a maltským podnikateľom Silvio Zammitom, ktorý mal Swedish Match požiadať o finančnú odmenu 60 miliónov eur za ovplyvnenie Dalliho, už prítomná nebola.

Zammit mal Gabrielssonovi tvrdiť, že lobistka sa stretnutia zúčastnila.

Dalli rezignoval na svoju funkciu 16. októbra.

Šéf Swedish Match tvrdí, že ho OLAF pred parlamentným vypočutím inštruoval, aby sa držal pôvodnej verzie, že lobistka na stretnutí bola, aj keď už vedel, že to nie je pravda. Zdôvodňovali to prebiehajúcim vyšetrovaním na Malte.

„OLAF to povedal asi takto: nedávame vám žiadne príkazy, lebo ste nespravili nič zlé, ale máme tu vyšetrovania. Malťania vyšetrujú. Bolo by lepšie, aby sme do toho nezasahovali a nepomohlo by keby sa toto dostalo von. Maltská polícia mi to povedala tiež“, hovorí Gabrielsson na nahrávke.

Šéf OLAF má rezignovať

Koordinátorka Európskej ľudovej strany vo výbore EP pre kontrolu rozpočtu Inge Gräßleová vyzvala vo štvrtok šéfa OLAF Giovanniho Kesslera, aby rezignoval.

Výbor pre dohľad nad činnosťou OLAF Parlament upozornil na niektoré vážne porušenia základných práv zo strany úradu – nahrávanie telefónnych rozhovorov a ich vyhodnocovanie bez súdneho príkazu.

„Teraz sa k tomuto zoznamu pridáva nabádanie tretej strany klamať pred Parlamentom“, uviedla Gräßleová.

OLAF tvrdí, že všetky dôkazy získal zákonným spôsobom.

„OLAF ľutuje, že sa nevhodným spôsobom zverejňujú selektívne informácie z dôverných materiálov, bez kontextu a v snahe vytvoriť zavádzajúci dojem o skutočnostiach, o ktorých sa vedie vyšetrovanie“.

Odpočúvanie

Europoslanec zo skupiny Zelených Bart Staes na tlačovom briefingu novinárov informoval o priebehu rokovania výboru pre rozpočet EP, ktorého sa zúčastnil aj člen dozorného výboru OLAF.

"Pán Herbert Bosh vysvetli, že dozorný výbor pracuje na dokumente, ktorý hodnotí prácu OLAF. Nie len počas aféry Dalligate, ale v mnohých ďalších prípadoch."

"Pán Bosh nás varoval. Povedal, že má informácie, že OLAF používa nezákonné prostriedky na vyšetrovanie. Explicitne povedal, že vo viacerých vyšetrovaniach bolo nezákonne použité odpočúvanie. Povedal nám, že rozhovory ľudí, či už ide o svedkov alebo ľudí, ktorý by mohli byť z ničoho obvinení sú nahrávane bez ich súhlasu. Podľa neho sa aj sám šéf OLAFu na takýchto vyšetrovaniach podieľa.“