Open Europe: EÚ disponuje 170 tisícovou armádou byrokratov

V súčasnosti pracuje pre EÚ a jej inštitúcie 170 000 ľudí, tvrdí britský think-tank Open Europe. Na ilustráciu dodáva, že je to dvakrát viac ako má armáda Jej Veličenstva vojakov.

Získať skutočné údaje o počtoch zamestnaných ľudí bolo podľa think-tanku veľmi ťažké, čo len dokazuje “nedostatok transparentnosti ako aj to, že EÚ je otvorená vplyvu lobistov”. 

Číslo, ku ktorému analytici Open Europe dospeli má zahŕňať 45 000 ľudí z tzv. expertných skupín, ktorých má EÚ okolo tisícky. Do celkového počtu zahrnuli aj 7 900 ľudí sediacich v tzv. komitologických výboroch, ktoré pomáhajú pri implementácii nariadení Komisie, ako aj 10 000 ľudí zamestaných na delegáciách EÚ v zámorí.

Konečné číslo 170 000 je podľa Open Europe takmer šesťkrát väčšie ako počet euroúradníkov, ktorý udáva EÚ – 32 000.  Európska komisa tiež zvykne tvrdiť, že má menej zamestnancov ako magistrát európskeho mesta strednej veľkosti. Neil O´Brien z Open Europe pre BBC vysvetlil, že k rozdielnym číslam prišli hlave kvôli odlišnej definícii toho, kto pracuje a kto nepracuje pre EÚ. “Zdá sa, že EÚ používa najužšiu definíciu, akú si vedela vymyslieť”, tvrdí O´Brien. Komisia podľa neho udáva len tých úradníkov, ktorí pre ňu pracujú na plný úväzok. 

Expertné skupiny Európskej komise sú častým terčom kritiky kvôli nedostatku trasparentnosti pri ich vytváraní a členstve. Len zlomok zo stoviek expertných skupín zverejňuje zoznamy svojich členov. Organizácia ALTER-EU (zrdruženie rôznych mimovládnych subjektov) dlhodobo vyzýva EK, aby pristúpila k zverejňovaniu menných zoznamov expertných skupín. Tvrdia, že v týchto skupinách má príliš veľké zastúpenie priemysel na úkor mimovládnych organizácií.