Orbán sa pochytil s europoslancami

Viktor Orbán, zdroj: EP

Počas minulotýždňového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu poslanci diskutovali s maďarským premiérom Viktorom Orbánom o správe hodnotiacej situáciu v Maďarsku. Tá v stredajšom hlasovaní prešla, na odporúčanie maďarskej vlády sa hlasovalo zdvihnutím ruky. 

Dôležitý odsek správy č.73, ktorý požaduje vytvorenie nezávislého postupu na monitorovanie dodržiavania základných hodnôt únie, zásad demokracie a právneho štátu v členských štátoch prešiel pomerom hlasov 397 za, 289 proti, 16 poslancov sa zdržalo.

Podporili ju najmä socialisti (SD), liberáli (ALDE), zelení a komunisti. Z európskych ľudovcov (EĽS) hlasovalo za len 32 poslancov z 246 prítomných. Z nich boli dvaja slovenskí – europoslanci Eduard Kukan a Peter Šťastný (obaja SDKÚ-DS).

Správa nemá legislatívny charakter, vyjadruje len postoj Európskeho parlamentu. Parlamentný výbor pre občianske slobody (LIBE) má na túto tému vypracovať pre konferenciu predsedov politických skupín správu.

Komisia sleduje ako Maďarsko koná

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso zhrnul pred europoslancami situáciu z pohľadu Komisie. Tá s Maďarskom rieši aktuálne tri aspekty z v poradí štvrtej zmeny jeho ústavy:

  • Daň, ktorú chce vláda vyberať ad hoc v prípade akéhokoľvek budúceho rozsudku Súdneho dvora EÚ voči Maďarsku, ktorý by predpokladal finančné plnenie (pokutu)
  • Režim presunu spisov k prípadom medzi súdmi
  • Obmedzenia politickej reklamy a to najmä pred voľbami do Európskeho parlamentu.

V prvých dvoch prípadoch Maďarsko v dialógu s európskymi inštitúciami spolupracovalo a navrhlo zmenu. Komisia chce sledovať, ako to presne k nim dôjde v praxi.

Pokiaľ ide o tretí bod, tam zatiaľ nie je jasný ďalší postup. Komisia aj Parlament majú veľký záujem situáciu vyriešiť ešte pred začiatkom kampane volieb do EP v roku 2014.

Súdny dvor EÚ už v novembri 2012 vyriekol rozsudok, podľa ktorého bol v rozpore s európskym právom zákonom nariadený predčasný odchod do dôchodku pre ústavných sudcov v Maďarsku. Európska komisia teraz sleduje, či uvoľnení sudcovania nastúpia do úradov.

Súd EÚ by mal ešte rozhodovať aj o porušení nezávislosti maďarského úradu na ochranu osobných údajov. Orbán mal aj v tomto prípade prisľúbiť, že bude rozsudok rešpektovať.

Benátska komisia

Maďarskom sa zaberala aj Rada Európy, konkrétne jej expertný orgán Benátska komisia. V nej poprední ústavní právnici posudzujú ústavné dokumenty z jednotlivých krajín z hľadiska všeobecných zásad vlády zákona a radia, ako by ich bolo možné vylepšiť.

V júni Benátska komisia vydala kritické stanovisko k v poradí štvrtej zmene maďarskej ústavy.

Hoci nakoniec Parlamentné zhromaždenie Rady Európy neodporučilo Maďarsko špeciálne monitorovať, ako niektorí navrhovali, Európska komisia chce sledovať ako sa Maďarsko postaví k záverom a zisteniam Benátskej komisie.

Prudká výmena

Počas debaty v Európskom parlamente (2.7) Viktor Obrán obvinil europoslancov, že používajú dvojitý meter a trestajú úspešné krajiny. „Nechceme Európu, kde je jednota vyjadrená dvomi tretinami (volebný výsledok Fideszu v posledných voľbách) odsudzovaná, namiesto toho, aby bola predmetom obdivu“.

Autorom správy, o ktorej Parlament v stredu hlasoval, je portugalský europoslanec za stranu zelených Rui Tavares.

Správa napríklad vyzýva maďarskú vládu, aby odstránila tie ustanovenia, ktoré už maďarský súd označil za protiústavné. Týkajú sa napríklad postihovania bezdomovectva alebo financovania predvolebnej kampane.

Podľa Orbána je Tavaresova správa „mimoriadne urážlivá“ a porušuje zmluvy, keďže stavia Maďarsko pod akýsi „patronát“.

„Európa nie je len klubom viacerých demokracií, sme aj demokratickou úniou“, reagoval spravodajca Tavares.

Podľa liberálov v EP ani Tavaresova správa nezašla dosť ďaleko a opäť sa odvolávajú na nález Benátskej komisie. Jej záverom je, že niektoré zmeny maďarskej ústavy protirečia základným zmluvám a štandardom EÚ.

„Európsky parlament by mal jasne obraňovať základné princípy EÚ. Koľko ešte dôkazov potrebujeme aby sme uznali, že v Maďarsku existuje riziko vážneho porušovania základných európskych hodnôt?“ kričal líder liberálov v EP Guy Verhofstadt.

„Mali by sme sa z našich chýb poučiť. Ak dnes odvrátime zrak od porušovania základných práv v členskom štáte EÚ, v dlhodobom horizonte sa môžeme ocitnúť v politickej kríze s nedoziernymi dôsledkami.“

Šéf socialistov a demokratov v Európskom parlamente Hannes Swoboda sa snažil zdôrazniť, že správa nie je útokom na Maďarsko. „Ak budeme hlasovať za túto správu, hlasujeme za slobodu ľudí v Maďarsku“, povedal rakúsky europoslanec.

Pozície

„V správe pána Tavaresa je jeden dôležitý element, ktorý by som chcela zdôrazniť, predovšetkým diskusia o tom, ako zachovať a obraňovať vládu zákona v Európskej únii ako celku a to aj nad rámec prípadu Maďarska, o ktorom tu dnes hovoríme (odsek 73)“, povedal podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová. „Pre Komisiu je to veľmi dôležité, pretože je to otázka všeobecného záujmu EÚ. Súvisí to s tzv. kodanskou dilemou – ako postupovať ak je vláda zákona ohrozená v niektorom členskom štáte.“

Po lepších nástrojoch na riešenie situácií, kedy sú v stávke základné hodnoty volal aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2012.

Guy Verhofstadt, líder ALDE: „To, čo tu robíme je to isté ako keď sme hovorili o Pakte stability a rastu. Pamätáte sa v roku 2003, keď Nemecko a Francúzsko neplnili jeho pravidlá  – čo z toho vzniklo? Obrovská hospodárska kríza a kríza eura. Teraz to isté robíme so základnými hodnotami.“

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH): „Nechcem v žiadnom prípade spochybňovať demokratické princípy tohto parlamentu, ale správa Tavares robí z tohto parlamentu tribunál, ktorý zároveň vyšetruje, obviňuje a vyhlasuje rozsudok.

Úlohou Európskeho parlamentu podľa nej nie je navrhovať ústavy členských štátov Európskej únie ale posudzovať záujmy občanov pri prijímaní európskej legislatívy. „Ak má Komisia pochybnosti o súlade zákonov niektorého členského štátu so zmluvami, môže sa obrátiť na Európsky súdny dvor. Rovnako každý občan EÚ sa môže obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva.

Ak majú niektorí kolegovia pocit, že potrebujeme nový mechanizmus kontroly záväzkov členských štátov, mali by namiesto ideologických vyhlásení predložiť vecné argumenty.“

Podobný názor má aj britský europoslanec Timothy Kirkhope zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov: „Je a vždy to bola otázka pre Komisiu. Nepoznám vnútornú politickú situáciu v Maďarsku ale viem toto: Vítam to, že jej premiér prišliel sem, aby počúval túto diskusiu a prišiel s vlastným vkladom. No pre budúcnosť by sa mal podľa neho Parlament súzrediť „na veci , ktoré sú naozaj dôležité pre nás všetkých v Európe a nechať aby demokracia fungovala v čelnsých krajinách aspoň bez zásahov tejto inštitúcie“. 

Slovenská europoslankyňa Edit Bauer (EĽS, SMK) hovorí, že rozprava o situácii v Maďarsku bola neobvykle emocionálna, „napriek tomu, že málokto pozná reálnu situáciu“.

„Maďarsko pomerne neskoro pristúpilo k procesu prijímania novej ústavy, tá ktorá bola účinná, pochádza z roku 1949 a bola častokrát modifikovaná. Nadväzujúce zákony boli prijate rýchlym tempom, za rok sa prijalo okolo 350 zákonov. Pri takomto tempe, zrejme nemohlo byt všetko dokonale. Bola však absolútne jasná snaha, viackrát deklarovaná premiérom Orbánom, napraviť chyby, vytýkané Európskou komisiou, vlastným Ústavným sudom, alebo Radou Európy. Bolo preto paradoxné čítať v správe výtku o právnej neistote, ktorá vyplýva z častých zmien zákonov. Niektoré odporúčania adresovane maďarskej vláde v Tavaresovej správe sú prekonané, iné sa zakladajú na omyloch, ak nechceme hovoriť o klamstvách.“ 

„Vysielať takéto signály posúvajúce nás do situácie, že parlament vyzerá ako spoločenstvo nekompetentných politikov. Ostré výstupy sa často zakladali na domnienkach, tlačových správach, ktoré nezriedka výrazné skresľujú skutočnosť. Nie je potom prekvapenie, že prichádzajú stovky protestných listov od občanov Maďarska…“