Orbána prijali ľadovo

Maďarský premiér Viktor Orbán čelil poslancom Európskeho parlamentu dve hodiny. Jeho prejav charakterizovala nervózna reč tela a napätosť. Hlavnou témou bola výzva, aby Maďarsko dalo voj kontroverzný mediálny  zákon do súladu s hodnotami EÚ.

„Nezamieňajte si kritiku vnútornej politiky Maďarska a maďarským predsedníctvom“, vyzval poslancov Viktor Orbán. „Ak si to popletiete som pripravený bojovať“, povedal.

Frakcia Zelených V EP sa Orbánovho vystúpenia zúčastnila na protest so zalepenými ústami a kópiami maďarských novín s pečiatkou „cenzurované“.

Jeden z predsedov skupiny Daniel Cohn-Bendit vyostril situáciu, keď prirovnal Orbána k Venezuelskému prezidentovi Hugovi Chávezovi. Podľa Cohn-Bendita Orbán zabudol na svoju demokratickú a antikomunistickú minulosť a stal sa populistom, ktorý nerozumie štruktúre demokracie. Povedal tiež, že ho prešla chuť na obed s premiérom.

Vládnuca strana Fidesz, ktorá v parlamente disponuje absolútnou väčšinou, už od nástupu k moci menila ústavu desaťkrát, medzi jej kontroverzné počiny sa radia úprava zdanenia zahraničného obchodu a znárodnenie súkromných fondov dôchodkového sporenia.

Orbán sa voči obvineniam ostro ohradil, povedal, že nevidí dôvod, aby akýkoľvek politicky legitímny aktér v európskej politike mohol spochybniť maďarskú demokraciu. Takéto obvinenia považuje za „facku Maďarom“.

Orbán ale zopakoval, že vláda je pripravená mediálny zákon zmeniť, ak sa ukáže že je nekompatibilný s európskou legislatívou. Komisia by mala ešte tento týždeň zaslať maďarskej vláde list s prípadnými výhradami.

Líder skupiny Socialistov a demokratov Martin Schulz reagoval, že v žiadnom prípade nie je kritika Parlamentu namierená proti maďarským občanom. V demokracii sú to ale podľa neho médiá, ktoré kontrolujú moc. „To čo robíte vy je kontrola médií, čo nie je správne,“ povedal Orbánovi.

„Vidíme tu hrozbu pre základnú demokratickú hodnotu európskej spoločnosti. Nemáme záujem na tom, aby táto téma dominovala maďarskému predsedníctvu. Prosím vás urobte s tým niečo, stiahnite zákon a príďte s novým, lepším a vyváženým.“

Európska pravica obhajuje Orbána.

Naopak, líder stredopravej skupiny v EP – Európskych ľudovcov (kam patrí aj Fidesz) Jospeh Daul pochválil pripravenosť maďarskej vlády napraviť to, čo je výsledkom niekoľkých rokov zlého vládnutia“ socialistickým kabinetom.

„Dnes je jedna z týchto reforiem, tá, ktorá sa týka médií, predmetom právneho posudzovania Európskej komisie. Pokiaľ ide o mňa, dôverujem Európskej komisii ako strážkyni zmlúv a mám dôveru v maďarského premiéra, ktorý prisľúbil zmenu“.

Pozície

Spolupredsedníčka frakcie Zelených /EFA Rebecca Harms uviedla: „EÚ musí prestať uplatňovať dvojité štandardy pri obrane základných práv. Nie je akceptovateľné, aby pred vstupom do EÚ museli kandidátske krajiny garantovať demokratický pluralizmus a slobodu médií, ale po vstupe už môžu tieto kľúčové hodnoty EÚ ignorovať“.

Liberálny europoslanec Alexander Lambsdorff z Nemecka vyzval Orbána, aby „akceptoval objektívnu kritiku zákona a nebral to ako osobný útok“.

Jeden z lídrov klubu Európa slobody a demokracie, britský poslanec Nigel Farage vo svojom vystúpení varoval maďarského premiéra, že v priebehu nasledujúceho polroka bude v európskych inštitúciách "stretávať hodne komunistov".