Paríž a Berlín signalizujú pauzu v klimatických snahách EÚ

Foto: flickr.com/Dirk Hartung (licencia Creative Commons)

Na utorkovej (25. mája) spoločnej tlačovej konferencii v Bruseli francúzsky minister priemyslu Christian Estrosi a jeho nemecký kolega Rainer Brüderle uviedli, že pred tým ako sa Európa pohne ešte ďalej, ostatné krajiny sa budú musieť zaviazať k podobným cieľom.

„Zaviazali sme sa k ambicióznemu cieľu znížiť emisie skleníkových plynov o 20% do roku 2020,“ vysvetlil Estrosi a dodal, že Paríž a Berlín by sa odhodlali na hranicu -30% iba v prípade, že by ostatné štáty prisľúbili „porovnateľný záväzok“.

„Podmienená ponuka (-30%) ostáva,“ ale „nepoznáme ponuky iných krajín,“ uviedol bez spomenutia Číny alebo Spojených štátov.

Spoločná deklarácia Francúzska a Nemecka signalizuje pritvrdzovanie európskej politiky v oblasti klimatických zmien, šesť mesiacov po zlyhaní rozhovorov OSN v Kodani.

Ministri sa zaoberali aj pozíciou Connie Hedegaardovej, komisárky EÚ pre opatrenia na ochranu klímy, od ktorej sa očakáva, že 26. mája odporučí EÚ redukciu skleníkových plynov z -20% na -30% do roku 2020.

Estrosi vyhlásil, že priemysel bude presúvať svoje továrne a prácu za hranice, ak by Európa prijala jednotné smerovanie. „Prehrá klíma, prehrá priemysel a prehrá aj politika tvorby pracovných miest,“ varoval.

Nakoniec zdôraznil, že takéto rozhodnutie by ostalo na hlavách štátov a vlád krajín EÚ, nie na Európskej komisii.

Pozície

BusinessEurope, organizácia európskych zamestnávateľov a vedúca podnikateľská lobistická skupina, je proti návrhu Komisie znížiť emisie o 30%.

Vo svojom vyhlásení uvádza, že Kodanská konferencia nezabezpečila rovnaké podmienky pre európskych obchodníkov, ktorí, ako sa uvádza, trpia bremenom záväzku EÚ v oblasti klimatických zmien. Krajiny EÚ, dodáva správa, „by mali uistiť spoločnosť, že Európska únia v budúcnosti nezvýši v tomto smere svoj cieľ do roku 2020 v čase súčasných nekonkrétnych záväzkov zo strán našich ekonomických partnerov.“

Viac ako diskutovať o „číselných cieľoch redukcie emisií“ by sa EÚ mala lepšie zamerať na „zintenzívnenie (nízko-uhlíkového) rozvoja technológií a ich rozmiestnenia,“ hovorí správa.

Eurelectric, asociácia, ktorá zastupuje najväčšie európske energetické spoločnosti ako EDF, E.ON a Enel, uviedla, že je tiež proti smerovaniu k -30%. Argumentuje, že prijatie takéhoto cieľa by viedlo ku „krátkodobému prechodu na iné palivo, ktoré by zadržiavalo budúce uhlíkové emisie“ a požadované nové technológie nebudú dostupné.

Následkom by bolo, že „tieto ciele by viac sedeli pri našom časovom plánovaní pre roky 2025 až 2030.“

Svetový fond na ochranu prírody (WWF), celosvetová skupina na ochranu prírody, sa na adresu oznámenia Komisie vyjadrila, že odhadované náklady na zníženie emisií CO2 pod súčasnú úroveň 20% do roku 2020 klesajú kvôli hospodárskej recesii (EurActiv 04/05/10).

Okrem toho citovali aj správu Komisie, podľa ktorej nárast cieľa EÚ v oblasti klímy na -30% ušetrí Európe okolo 40 miliárd EUR na dovoz ropy a zemného plynu.

„WWF uznáva, že obavy o ekonomickú a finančnú stabilitu sú v súčasnosti vo vedomí politických činiteľov na najvyššom mieste. Ale náš pohľad je taký, že nepochopenie možnosti ušetrenia peňazí pri znižovaní našej závislosti na fosílnych palivách je krátkodobé zmýšľanie, ktoré bude jednoducho viesť k ďalším problémom,“ povedal Jason Anderson, vedúci klimatickej a energetickej politiky EÚ vo WWF.

Greenpeace, nevládna environmentálna organizácia, odsúdila „priemyselnú paniku“ v otázkach klimatických zmien a riziko premiestňovania priemyslu. Uvádza, že nezávislé ekonomické výskumy zistili, že „neexistuje žiadny empirický dôkaz, že ambicióznejšia klimatická politika by viedla k masovému presunu priemyslu mimo EÚ“.

Faktom je, ako správa uvádza, že „súťaživosť európskych priemyselníkov vychádza najmä z EÚ a nie od výrobcov mimo Únie“.

„Greenpeace vyzýva obchodníkov EÚ, aby sa vyjadrili v prospech inovácií a zeleného rastu a podporili bezpodmienečné zníženie o 30% do roku 2020, v porovnaní s úrovňou do roku 1990. Mohol by to byť prvý krok k cieľu 40% pre všetky rozvinuté krajiny, konzistentné s udržaním poklesu svetovej teploty pod 2 °C a predchádzať tak katastrofickému efektu klimatických zmien.“

Ďalšie kroky

  • 26. mája: Európska komisia predkladá správu o uhlíkových emisiách a možných pohyboch smerom k 30%-nému cieľu redukcii emisií do roku 2020.

  • 21. júna: Ministri životného prostredia krajín EÚ prerokujú správu Komisie o možnom znižovaní emisií o 30%.