Paríž chce zelenú ekonomiku

Riešenie svetovej finančnej krízy, vysoké ceny ropy a potravín – to sú hlavné ekonomické oblasti, na ktoré sa Francúzsko ako predsednícka krajina EÚ sústredí. Potvrdila to francúzska ministerka financií Christine Lagarde počas vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu 15. júla.

Francúzi sa v Rade neúspešne snažili presadiť nižšiu DPH na pohonné hmoty, aby tak zmiernili tlak na dopravcov i motoristov. Ministerka Lagarde v EP vyhlásila, že tému sa pokúsia znovu oživiť len v tom prípade, ak sa na tom dohodnú všetky členské štáty. V oficiálnom programe francúzskeho predsedníctva sa uvádza, že Pariž sa „bude snažiť posunúť ďalej diskusiu o zmenách v oblasti zdaňovania pohonných hmôt.“

Ich návrh naráža na odpor viacerých členských štátov, Komisie i poslancov EP. „Obmedziť DPH na palivá je krátkodobé riešenie,“ vyhlásil liberálny poslanec EP Graham Watson. „Európa by mala riešiť ceny nafty z dlhodobého hľadiska a zároveň sa zamerať na boj s globálnym otepľovaním.“ Zároveň navrhol možné riešenie: „Potrebujeme systematické investície do obnoviteľných zdrojov energie…. ako napríklad vybudovať zariadenia na výrobu solárno-termálnej elektriny v severnej Afrike.“ To by sa mohlo podariť prostredníctvom novo založenej Únie pre Stredomorie, ktorú inicioval francúzsky prezident Nicolas Sarkozy.

V daňovej politike Francúzi dlhodobo presadzujú harmonizovaný daňový základ pre firmy v EÚ. Ministerka Lagarde priznala, že túto ambíciu oslabilo írske „nie“ Lisabonskej zmluve, kde sa ako dôvod spomínal aj strach Írov zo straty daňovej suverenity. V programe francúzskeho predsedníctva sa tak hovorí len o presadzovaní nových iniciatív v daňovej politike „predovšetkým v oblastiach, kde existujú prekážky voľného fungovania jednotného trhu.“

Francúzska šéfka financií uistila poslancov, že nedávne vyjadrenia Nicolasa Sarkozyho neznamenajú snahu oslabiť nezávislosť ECB. Francúzsky prezident pred plénom EP povedal, že je v poriadku pýtať sa „čo je správna menová a politika?“ a „aký je dobrý kurz?“ Paríž je dlhodobo známy svojimi kritickými názormi na niektoré rozhodnutia ECB. Prezident Sarkozy tvrdí, že jediné, čo chce, je otvorenejšia debata o niektorých témach.

Predsedníctvo Paríža chce budovať „zelenú ekonomiku.“ Prechod na nizko emisné  hospodárstvo je „hlavnou príležitosťou pre európsky priemysel.“ Výhody pri tom nespočívajú len v ušetrených nákladoch: „Európa môže realizovať tento prechod a premeniť ho na konkurenčnú výhodu tým, že bude presadzovať nízko emisné technológie, definovať spoločné ekologické štandardy a stimulovať dopyt,“ uvádza sa v programe predsedníctva. Európa by mala byť lídrom v environmentálnom ťažení vo svete, čo Francúzsko podporuje aj svojimi iniciatívami v oblasti energetiky a daní.

Nicolas Sarkozy sa netají kritikou liberálneho postoja európskeho komisára Petra Mandelsona počas rokovaní o uvoľnení bariér svetového obchodu na pôde WTO v rámci rokovaní z Doha. Pred poslancami EP však vyhlásil, že Európania „majú právo očakávať od EÚ ochranu (protection) ale nie protekcionizmus (protectionism).“