Peniaze nie sú

ilustračné foto, zdroj europa.eu

Predseda výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet, francúzsky europoslanec Alain Lamassoure (EĽS) tvrdí, že napríklad európske peniaze pre Európsky sociálny fond sa minuli začiatkom októbra. Fond má pomáhať ľuďom v EÚ zvyšovať ich zamestnateľnosť.  

Druhou obeťou má byť podľa správy AFP jeden z najúspešnejších študentských výmenných programov na svete Erasmus. Potvrdil to aj Lamassoure.

Hovorca komisára pre rozpočet Janusza Lewnadowského Fabrizio Fiorilli tvrdí, že európsku exekutívu tieto výroky vôbec neprekvapujú.

Pri prijímaní rozpočtu na rok 2012 Lewandovski podľa svojho hovorcu upozorňoval, že Parlament sa s Radou dohodol na oveľa nižšom rozpočet než bol ten, na ktorý predkladala Komisia.

V apríli sa Komisia snažila obhájiť navýšenie výdavkov EÚ o 4,9 % čo bol podľa nej kompromis medzi úspornými opatreniami a potrebou podporiť rast.

Navrhovaný rozpočet mal výšku 132,7 miliardy eur, odsúhlasených bolo nakoniec 129,1 eur.

„Pamätám si, že komisár Lewandowski vtedy hovoril, že prostriedkov určite nebude dosť“, povedal Fiorilli pre EurActiv.

Podľa neho si Európsky parlament a členské štáty uvedomovali že nižší rozpočet nestačí, pretože vtedy pridali vetu, ktorá vyzývala Komisiu, aby predložila doplňujúci rozpočet, ak to bude nevyhnutné. Členské štáty budú musieť vykryť dodatočný rozpočet z celkového rozpočtového rámca 2007-2013 príspevkami proporčnými k GDP.

„Sú to už tri roky odkedy Parlament a Rada znižuje naše návrhy. Už dva alebo tri roky hovoríme, že budeme mať problémy“, dodáva.

Fiorilli tvrdí, že Komisia robila čo mohla, aby presunula prostriedky do oblastí, ktoré to potrebovali. To však bolo možné len do výšky 420 miliónov eur.

Návrh na zmenu rozpočtu bude v oveľa vyššej sume. O presných číslach sa ale zatiaľ nehovorí. Ak by sa ale diera v rozpočte nezaplátala, napríklad Francúzsko by prišlo o 400 miliónov, Grécko o 600 miliónov, Španielsko o 900 miliónov.  Veľká Británia, ktoré je v prvej línii zástancov okresávania európskeho rozpočtu, by prišla o sumu v rozmedzí od 150 do 200 miliónov.

Krajiny budú mať problém povedať nie návrhu Komisie, ktorý by mal posilniť programy smerované na pracovné miesta  a vzdelávanie. Fiorilli pripomína, že ročný rozpočet má kompenzovať členským štátom už vniknuté záväzky voči svojim orgánom alebo iným beneficientom, ktoré čakajú na preplatenie.

Ďalším paradoxom je, že rozpočet vysychá presne v tých oblastiach, ktoré sa európski lídri zaviazali posilniť –  vzdelávanie, výskum a mládež, všetko oblasti s potenciálom posilniť hospodársky rast.

„Neakceptovať pozmenený rozpočet by znamenalo neakceptovať rast,“ tvrdí hovorca Komisie Olivier Bailly.

Pozície

"Chápem, že v dnešnom období je potrebné šetriť a že niektoré krajiny majú výhrady voči potrebnému navyšovaniu spoločného rozpočtu", hovorí slovenská europoslankyňa Katarína Neveďalová, ktorá je členkou výboru EP pre kultúru v vzdelávanie. "Avšak nemyslím si, že je inteligentné šetriť na budúcnosti a to na mladých ľuďoch a ich vzdelávaní, tak ako sa to robí neustále a vždy sú tými prvými na rane. Vzdelávanie je proces dlhodobý a jeho nedostatočná podpora sa odzrkadlí na celom živote človeka a nedá sa zmeniť. Práve dnes by sme namali diskutovať o tom, či je potrebné v tejto oblasti znížiť rozpočet, ale o tom ako ho čo najviac navýšiť. Investíciou do vzdelávania a mládeže investujeme sami do seba, do budúcnosti EÚ a jej rastu."