Petícia žiada ukončiť „potulný cirkus“

Petičný výbor bol svedkom emočnej diskusie, keď zástancovia jedného sídla Európskeho parlamentu predložili petíciu požadujúcu ukončiť „potulný cirkus“ medzi Bruselom a Štrasburgom.

Petícia je prvou občianskou iniciatívou EÚ vôbec a spustil ju návrh bývalej europoslankyne, súčasnej švédskej ministerky pre európske záležitosti Cecílie Malmströmovej. Od roku 2006 sa pod petíciu podpísalo 1,2 milióna ľudí.

Pred petičný výbor predložil dokument jeho prvý signatár, rakúsky politický konzultant Peter Strempel. Kritizoval výšku nákladov, ktoré stojí pravidlené presúvanie se medzi Bruslelom a Štrasburgom. Ročne to podľa odhadov Úniu a jej daňových poplatníkov vyjde na 200 miliónov eur ročne.

Strepel túto sumu porovnal so sumou, ktorú EÚ ročne vynaloží na výmenný študentský program Erasmus –  46 miliónov eur. Podľa neho je „šokujúce“, že o toľko menej prostriedkov sa vynaloží na tento nástroj európskej intergácie než na „potulný cirkus“.

Belgická liberálna poslankyňa Frederique Riesová vyzdvihla „enviromentálne náklady“ dvoch sídiel. Tie vraj ostro kontrastujú s úsilím EÚ prezentovať sa ako globálny líder v boji proti klimatickým zmenám.

Náklady spojené s presúvaním tisícov ľudí – poslancov, personálu, lobistov a novinárov medzi Bruselom a Štrasburom a vykurovnia ďalšej budovy parlamentu znamenajú 20 tisíc ton emisií CO2 ročne, čo je úmerné dopadom 13 000 spiatočných leteniek z Brusleu do New Yorku. Riesová vyzvýva výbor, aby ukončil „roky mlčania“.

Poslankyňa dúfa, že jej kampaň bude úspešná a vkladá svoje nádeje do Lisabonskej zmluvy, ktorá posilní práva občanov aktívne sa zapájať do záležitostí EÚ.

Oponenti Bruselu ako jediného sídla EP sú predovšetkým francúzski poslanci, ktorí zásadne nesúhlasia s konečným presťahovaním EP do Bruselu.

Francúzska liberálka Janelly Fortouová zdôrazňuje význam Štrasburgu ako symbolu povojnového francúzsko-nemeckého zmierenia. Odmieta argument zbytočných nákladov: „Ak je to celé o racionalizácii, mali by sme zracionalizovať jazyky, ktoré používame“.

Riesová hovorí, že hoci sú symboly dôležité, EÚ je dostatočne vyspelá, aby „sme ich vedeli interpretovať dynamickým a pragmatickým spôsobom. Štrasburg si zaslúži viac ako len pár dní zamestnania za mesiac“.

Otázkou sa budú ďalej zaoberať koordinátori, ktorí rozhodnú, či môže byť postúpená ďalej. Parlament však v skutočnosti nemá žiadne právomoci v tejto otázke a rozhodnúť by museli jednohlasne členské štáty.