Po eurovoľbách s rekordnou účasťou má viac ľudí pocit, že ich hlas v EÚ zaváži

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Tí istí ľudia, čo hovoria, že Slovensko má z EÚ prospech, si nie sú istí, či je členstvo v EÚ pre Slovensko dobrá alebo zlá vec, ukazuje prieskum Eurobarometer.

Nový prieskum Eurobarometer vnáša viac svetla do demografie účastníkov eurovolieb. Zaznamenal rekordnú účasť mladých voličov a výrazný nárast v kategórii 25 – 39 ročných voličov. Ukázal aj to, že sa väčšina voličov nerozhodovala na poslednú chvíľu.

Z prieskumu je tiež jasné, že eurovoľby na Slovensku, a vlastne ani nikde inde, sa nedajú nazvať protestné. Len 3 % Slovákov hovorí, že dôvod ich účasti v eurovoľbách bol nesúhlas s vládou. Len 2 % chceli svojím hlasom ovplyvniť voľbu predsedu Európskej komisie.

Hoci až 49 % respondentov na Slovensku zachytilo kampaň pred eurovoľbami, len 6 % hovorí, že to bol hlavný dôvod, pre ktorý išli voliť.

Medzi témami, ktoré ovplyvnili voľbu voličov, najsilnejšie,vychádza „spôsob, akým by mala EÚ v budúcnosti fungovať“ (38 %). Pre Slovákov je viac ako inde dôležitá téma ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti potravín. Silno vnímajú aj sociálnu ochranu občanov v EÚ. Boj proti klimatickým zmenám naopak pri rozhodovaní rezonoval na Slovensku menej (26 %) než inde v EÚ (37 %).

Absentéri: prečo nevolili? Porovnanie v rámci EÚ

Slováci sú výnimoční aj v tom, ako vysvetľujú svoju neúčasť. Najsilnejší dôvod neúčasti uvádza nedôveru v politiku alebo nespokojnosť s politikou vo všeobecnosti. Zaujímavé sú nadpriemerné čísla tých, ktorí vraj neprišli voliť preto, že neboli práve doma (dovolenka), resp. sa akurát venovali niečomu inému (rodina, voľnočasová aktivita).

Eurobarometer už klasicky skúmal aj podporu členstvu v EÚ, ktorá zostáva na historicky najvyššej úrovni. Výsledky sú ale do istej miery rozpačité. Keď sa Slovákov opýtajú, či je členstvo Slovenska v EÚ dobrá alebo zlá vec, 46 % povie “dobrá” a takmer rovnako veľa –  45 % – odpovie nejasne “ani dobrá ani zlá”.  Ak ale otázka znie, či má Slovensko z členstva v EÚ prospech, 75 % súhlasí, že prospech má. Podľa 16 % Slovensko nemá prospech, 9 % nevie odpovedať.

Najviac si Slováci na únii cenia, že prináša nové pracovné príležitosti, omnoho viac ako zvyšok EÚ a že zlepšuje životnú úroveň.

Dôvody prospechu z členstva – porovnanie v rámci EÚ

 

Zaujímavým zistením, že naprieč Európou narástol pocit občanov, že ich hlas sa počíta. V priemere o 7 percentuálnych bodov, na Slovensku až o 10.

Môj hlas sa počíta – % EÚ

 

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Aktuálne informácie

Obsahový partner