Podpora energie z obnoviteľných zdrojov: zo Slovákov najaktívnejší Mikolášik, Záborská, Maňka

Modernizačný fond bude financovať aj obnoviteľné zdroje. [EPA-EFE/Alexandra Wey]

V roku 2018 prijal Európsky parlament Smernicu o podpore využitia energie z obnoviteľných zdrojov. Slovenskí europoslanci v diskusiách vo výboroch EP nepatrili medzi najaktívnejších, spolu predložili 18 pozmeňujúcich návrhov. Spolupracovali pri tom najčastejšie s kolegami z Maďarska, alebo inými slovenskými europoslancami, a to aj naprieč straníckym delením.

Najaktívnejšími poslancami boli José Banco López (Španielsko, S&D), ktorý bol tiež spravodajcom v zodpovednom Výbore pre priemysel a energetiku, Bas Eickhout (Holandsko, Zelení/EFA) spravodajca vo dvoch výboroch predkladajúcich stanovisko (životné prostredie, doprava) a Claude Turmes (Luxembursko, Zelení/EFA).

V efektívnosti vedie poslankyňa Miapetra Kumpula-Natri (Fínsko, S&D), nasleduje Nadine Morano (Francúzsko, EPP) a Luděk Niedermayer (Česko, EPP).

Na úrovni politických skupín predložili najviac pozmeňujúcich návrhov (celkový počet) poslanci skupiny Socialistov a demokratov a následne konzervatívnej EPP. Pri váženom počte bolo poradie skupín opačné.

Pri presadzovaní pozmeňujúcich návrhov do konečného znenia smernice však boli efektívnejší poslanci z menších skupín. Vedie skupina Zelených/EFA (efektívnosť 18,96%), nasledovaná liberálnou ALDE (16,09%), konzervatívnou EPP (14,90%), skupinou Európa slobody a priamej demokracie (EFDD, 14,36%) a ECR (12,87%).

Analýza vychádzala z pozmeňujúcich návrhov predložených najneskôr v januári 2019.

Celý text správy nájdete na tomto linku.

Zdrojové dáta nájdete v sprievodnej tabuľke.