Politické osvojenie EÚ je na Slovensku slabé

Zdroj: SFPA

Sklamanie z volebnej účasti v eurovoľbách je medzi odbornou verejnosťou široké.

„Môžeme špekulovať, ktorý dôvod bol najväčší – možno únava z volieb, menšia mobilizácia politických strán medzi svojimi skalnými voličmi, nízke vnímané prepojenie medzi EÚ a kvalitou života občanov a nízka viditeľnosť europoslancov,“ zamýšľa sa vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

V kampani mu chýbali kontroverzné otázky, ktoré by viac stimulovali záujem.

Ako možné dôvody nezáujmu pridáva všeobecnú nedôveru v politické elity na Slovensku a posun vo vnímaní EÚ ako takej, spojenej s nepokojnosťou s finančnou účasťou na záchrane iných krajín a vnímanie EÚ ako synonyma nadmernej regulácie.

Niekedy môže podľa neho ísť aj o otázku nenaplnených očakávaní, ktoré ľudia majú v oblastiach, kde EÚ nemá právomoci ako sú penzijné systémy, zdravotníctvo či stav súdnictva.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Javorčík priznáva, že voličská únava z po sebe idúcich volieb nevysvetľuje celkom všetko. Závažnejšie podľa neho je, že ľudia necítia, aký rozdiel je „keď volím pána Kukana, alebo pána Zalu, kdežto v národných podmienkach tomu každý rozumie.“ Potrebujeme čas na reflexiu a aj politické strany, konštatuje.

Debata

Riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel je frustrovaný, že na podujatí, ktoré diskutuje aj o probléme nízkeho záujmu o európske témy, nevidí politikov, lídrov politických strán. „To je kľúčový aspekt neúčasti na európskych voľbách. Vlastníctvo europskych tém medzi politikmi je minimálne. Je na to veľa dôkazov.“

V slovenskej kampani mu chýbala substančná debata o kľúčových témach, ktoré otvárali špičkoví kandidáti, ako je návrh na európsku minimálnu mzdu, či európsko-americká obchodná dohoda, nie len propaganda a PR koľko práce to prinesie, ale diskusia aj o rizikách.

Zmena volebného zákona môže účasti trochu pomôcť, ale bude to len umelé, domnieva sa.

Europoslanec Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS) súhlasí, že na Slovensku nie je silný politický "ownership" (osvojenie) európskych tém. „Je to smutná pravda. Keď budete tlačiť brožúrku z tejto konferencie dajte to na titulku.“

„Potrebujeme koalíciu síl, ktoré budú pracovať a systematickým, koordinovaným spôsobom a vysvetľovať ľuďom zmysel existencie Európskeho parlamentu pre ich život“, ukončil.

Vzdelávanie

Zástupkyňa riaditeľa na Institute for German Studies, University of Birmingham Isabelle Hertner vidí jediné poctivé riešenie v systéme občianskeho vzdelávania.

„Je to mimoriadne dôležité, ľudia potrebujú vedieť, ako funguje ich národný politický systém a potom aj európsky", vysvetľuje Hertner. "Sama učím a viem, že je náročné podať EÚ tak, aby to bolo zaujímavé a aby to ľudí motivovalo sa na tom podieľať. Nie len vymenovať Amsterdamskú, Maastrichtskú a ďalšie zmluvy, ale vysvetliť prečo je to dôležité a ako to vplýva na nich. V dlhodobom horizonte to iste zvýši účasť.“

Pavol Baboš z Katedry politológie FiF Univerzity Komenského upozorňuje, že verejná diskusia o EÚ na Slovensku sa dlhodobo zužuje na peniaze – buď na eurofondy, alebo na peniaze v  stabilizačných mechanizmoch pre eurozónu. „Premiér po summitoch nehovorí o tom, aké hodnoty sme obraňovali a proti čomu sme sa postavili. Potom sa nemôžeme diviť, že to je to ako vnímame EÚ."

Peter Javorčík uznáva, že hovoríme najmä o peniazoch, ale „na druhej strane je to niečo, čomu ľudia rozumejú“. Pochybuje, že ak by premiér prišiel po summite a urobil by tlačovú konferenciu o európskych hodnotách, stretol by sa so záujmom. „Potrebujem komplexnejší prístup,“ dodáva.