Poľská kandidátka na komisárku suverénne uspela

Zdroj: Európsky parlament/ Flickr

„Veľa ľudí vychádzajúcich zo sály povedalo, že môžeme byť hrdí,“ povedal Jerzy Buzek, predseda výboru pre priemysel, po ukončení vypočutia poľskej kandidátky na komisárku pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (SMEs). Elżbietu Bieńkowsku vypočulo celkovo až 5 výborov Európskeho parlamentu.  

Bývalá podpredsedníčka Tuskovej vlády a ministerka infraštruktúry a rozvoja, suverénne predstavila svoje portfólio a vymenovala konkrétne opatrenia, ktoré plánuje zaviesť na zlepšenie konkurencieschopnosti priemyslu a podnikateľského prostredia v EÚ.

Medzi priority budúcej komisárky pre priemysel a SMEs, ktorými ju poveril nastávajúci predseda Komisie Juncker, bude patriť rozvinutie úplného potenciálu trhu, podpora konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom investícií a inovácií, podpora malých a stredných podnikov a otváranie zahraničných príležitostí a to najmä v USA a Japonsku.

Bieńkowska sa chce zamerať na reálnu ekonomiku, ktorá má byť jadrom ekonomickej politiky EÚ. Ako komisárka bude presadzovať vytvorenie skutočného spoločného trhu so službami, jednotného digitálneho trhu a trhu s energiou.

Zároveň však nezabudla na sociálny rozmer. „Nesúhlasím s tým, že vnútorný trh nemôže fungovať, pretože sociálne riešenia sa nedajú skĺbiť s liberálnymi hodnotami. Spotrebitelia sú hnacou silou rastu, preto potrebujeme nájsť balans medzi liberálnou a sociálnou ekonomikou.“

Konkrétne riešenia

V prvom roku plánuje budúca komisárka zlepšiť implementáciu smernice o službách, ako aj celkovej stratégie EÚ o bezpečnosti výrobkov, prijať novú legislatívu o verejnom obstarávaní a konsolidovať európsky rámec pre duševné vlastníctvo.

Počas otázok európskych poslancov týkajúcich sa SMEs Bieńkowska zdôraznila, že po dôkladnej analýze dopadov plánuje odstrániť akúkoľvek legislatívu, ktorá by bola neefektívna a zvyšovala administratívnu záťaž pre malé a stredné podniky. Budúca komisárka taktiež plánuje zvýšiť informovanosť podnikateľov o iných možnostiach financovania ako sú pôžičky bánk.

Bieńkowska  chce podporiť investície do strategického priemyslu, akým je automobilový priemysel, a vytvoriť nový impulz na harmonizáciu automobilovej legislatívy vo svete. Toto opatrenie by malo priniesť zvýšenie celkového objemu výroby.

Lacnejšia energia pre priemysel

Na zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu plánuje Bieńkowska znížiť ceny energie pre priemysel, ktorý by mal do roku 2020 predstavovať 20 % HDP EÚ.  Pomôcť má aj vytvorenie jednotného trhu s energiou.

Na otázku, čo si myslí o využívaní uhlia na výrobu energie, Bieńkowska odpovedala, že rozhodnutia o energetickom mixe sú zodpovednosťou každého členského štátu. Budúca komisárka však vyjadrila svoju podporu zelenej ekonomike a čistým technológiám.

Poľsko je najväčším zástancom využívania uhlia v EÚ, pretože až  93 % elektrickej energie produkuje v tepelných elektrárňach.  

Budúcnosť poľskej kandidátky

Elżbieta Bieńkowska by nemala mať problémy stať sa budúcou komisárkou pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky.

Podporu jej vyjadrila aj najsilnejšia frakcia Európskeho parlamentu Európska ľudová strana (EPP).