Poľské voľby visia nad rozhovormi o novej zmluve EÚ

Lech a Jaroslav Kaczynski

Krátka správa

Ministri zahraničia EÚ po stretnutí v portugalskom Viana do Castelo zhodne vyjadrili nádej, že Medzivládna konferencia ukončí rozhovory o novej zmluve pred summitom EÚ, ktorý sa bude konať 18. až 19. októbra v Lisabone.

Obavy však vzbudzuje rozhodnutie poľského parlamentu o konaní predčasných volieb 21. októbra. Existujú obavy, že nová poľská vláda by mohla spochybniť konečnú dohodu, ktorá sa má dosiahnuť v októbri a vzniesť na poslednú chvíľu námietky pred plánovaným podpísaním novej zmluvy hlavami štátov a vlád v decembri.

„Máme časový plán a držíme sa ho. Všetci sme súhasili s tým, že proces by sa mal uzavrieť na októbrovom summite“, povedal portugalský minister zahraničia Luís Amado, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Únii.

Komisárka pre medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu Margot Wallström uviedla: „Samozrejme stále sú nejaké problémy, ktoré treba riešiť, chceme tak však urobiť v diskusii, prostredníctvom hľadania dobrého spôsobu spolupráce a preštudovaním návrhov, ktoré ležia na stole.“

Poľská ministerka zahraničia Anna Fotyga informovala, že jej krajina chce podobne ako Veľká Británia výnimku z Charty zákadných práv, zatiaľ čo Írsko od takejto požiadavky upustilo. Poľsko sa okrem toho snaží začleniť tzv. ioanninský mechanizmus priamo do textu novej zmluvy. Podľa tohto kompromisu môže členský štát oddialiť rozhodnutie pokiaľ má pocit, že sú ním dotknuté jeho životné záujmy.

Traja poslanci Európskeho parlamentu prítomní na Medzivládnej konferencii vyzdvihli dôležitosť Charty a štatútu občianstva EÚ. Vyžiadali si aj ďalšie objasnenie pozície Veľkej Británie v oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti.

Slovenský europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED/EĽS-ED) uviedol, že signály o možných úpravách zmluvy prichádzajú najmä z Británie a Poľska. “Myslím si, že Poľsko by sa už značne medzinárodne diskvalifikovalo keby zmarilo ďalší proces. Mám dojem, že Poliaci pôjdu na hranu ale už nezmaria proces prípravy zmluvy,” povedal pre Slovenský rozhlas.