Poľsko hrozí zablokovaním rokovaní o Zmluve

Krátka správa

Jaroslaw Kaczynski po stretnutí s rakúskym kancelárom Alfredom Gusenbauerom vo Warszawe 11. júna 2007 dopodrobna vysvetlil, že jeho krajina by mohla vetovať mandát začatia medzivládnej konferencie (IGC). Poľský premiér povedal: „Dúfam, že nebudeme v situácii, ktorá by nás nútila nepodporiť mandát, čo by znamenalo, že nebude jestvovať žiadny mandát.“

Varovania prichádzajú len týždeň pred začiatkom rozhodujúceho summitu Rady EÚ, ktorý sa uskutoční 21.-22. júna 2007. Zo stretnutia by mala vzísť dohoda o harmonograme inštitucionálnej reformy. Nemecké predsedníctvo sa usiluje o nájdenie dohody o časovom horizonte a kľúčových súčastiach novej Zmluvy, od ktorej si sľubuje vyriešenie inštitucionálnej krízy vzniknutej v roku 2005 po referendách vo Francúzsku a Holandsku, ktoré povedali „nie“ pôvodnému návrhu Ústavnej zmluvy.

Očakáva sa, že nemecká kancelárka Angela Merkelová udelí mandát pre IGC, ktorá by sa mala uskutočniť ešte pred koncom tohto roka počas Portugalského predsedníctva a ktorého výsledkom by mal byť aj konkrétny návrh nového textu.

Poľsko však môže predstavovať pre takýto postup hrozbu. Kaczynski pre novinárov povedal, že očakáva diskusiu o novej zmluve, ktorá bude trvať „približne jeden rok.“ Dodal: „Nepodpíšeme sa pod myšlienku riešenia dôležitých otázok o budúcnosti Európy počas niekoľkých dní.“ Poľsko chce znovu otvoriť otázku systému hlasovania. Je zástancom tzv. systému druhej odmocniny, ktorý by de facto posilnil populačne menšie členské krajiny. Na druhej strane väčšina ostatných členov EÚ-27 je zástancom systému hlasovania dvojitou väčšinou, teda tak, ako to navrhoval pôvodný text Ústavy. Takýto prístup zohľadňuje vo väčšej miere rozdelenie hlasov na základe veľkosti populácie.

Predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering 11. júna 2007 pre novinárov povedal, že hrozbu poľského veta pokladá za „skutočne poľutovania hodnú, nielen v zmysle možných dôsledkov, ale aj v zmysle samotnej hrozby.“ Pöttering povedal: „Poľsko uvrhne svojim vetom Európy do krízy. Žiadna malá alebo stredne veľká krajina by nemala vnucovať svoju vôľu inej krajine. Poľsko si najviac ublíži, ak uplatní veto.“

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa chystá diskutovať o svojej predstave „zjednodušenej Zmluvy“ počas stretnutia so svojim poľským kolegom 14. júna 2007 vo Warszawe.

Slovensko presadzuje prijatie novej Zmluvy, ktorá by riešila inštitucionálne otázky, ale na druhej strane by nerozriedila doteraz dosiahnutý stupeň integrácie. Milan Urbáni, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti (VEZ), povedal, že nový text je potrebné prijať ešte pred koncom roka 2007 v Lisabone. Postoj Vlády SR, s ktorým sa chystá na nadchádzajúci summit Rady EÚ, vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí. VEZ však 11. júna 2007 túto pozíciu neschválil. Ako uviedla agentúra TASR, “V predkladanom materiáli bolo expresis verbis napísané, že ide o stanovisko vlády, tá ale k tejto téme ešte nezasadala,” odôvodnila rozhodnutie výboru [poskankyňa SDKÚ-DS Magdaléna Vášáryová] s dodatkom, že sa od nich vlastne žiadal “podpis bianco šeku.”