Poľsko ide do boja proti „situačnému“ euroskepticizmu

Zdroj: EurActiv.pl

Premiér Tusk pri príležitosti preberania rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ vyjadril sklamanie z posledného rokovania Európskej rady. Mnohí lídri Európy podľa neho síce hovoria o podpore ďalšej integrácii, no zároveň sa snažia sa presadiť „riešenia, ktoré oslabujú Spolčenstvo“.

Tusk nikoho konkrétneho nemenoval. Stretnutie Európskej rady sa uskutočnilo 23. a 24. júna. Tuskovi sa predovšetkým nepáčila „bezpečnostná klauzula“, ktorá dovolí štátom zaviesť dočasne zaviesť hraničné kontroly v príapadoch, kedy to doteraz nebolo opodstatnené.

Komisia predloží v septembri nový legislatívny návrh, ktorý sa bude týkať práve hraničných kontrol. Krajiny ako Francúzsko a Holandsko sa ešte snažia finálnu podobu návrhu ovplyvniť.

„Príliš často sa nám sťažuje cesta, pretože sme na rázcestí rôznych záujmov, rôznych emócii a rôznych tradícii. Príliš často vidíme červené svetlo, červené svetlo prehnaných národných akcentov“, povedal Tusk. Dodal, že Poliaci, ktorí dlho nemalo právo cestovať, sú na túto otázku veľmi citliví.

Poľský premiér uviedol, že nemá problém s euroskepticizmom aký poznáme z Veľkej Británie, s ktorým je možné súhlasiť alebo nesúhlasiť. Problém má s novým typom euroskepticizmu, ktorý „nie je určitý“ a je „situačný“.

Zacielené na Holandsko?

Tusk sa vyjadril, že je pripravený „bojovať“ a „argumentovať proti“ […] „názorom, ktoré Spoločenstvo neposilňujú“. Takéto názory zaznivajú podľa Tuska najčastejšie pred voľbami.

Hoci mali mnohí pocit, že Tusk hovorí o budúcich francúzskych voľbách, ktoré sa majú konať v máji 2012, podľa informácii od jedného poľského diplomata mal poľský premiér na mysli skôr Holandsko, konkrétne tamojšiu menšinovú vládu, ktorá sa spolieha na podporu Geerta Wildersa a jeho pravicovo populistickej strany PVV. Od vytvorenia tejto vlády trvalo Holandsko na viacerých opatreniach. Postavilo sa proti začatiu prístupových rokovaní so Srbskom, požadovalo monitorovanie Chorvátska aj po jeho vstupe do EÚ v roku 2013 a otvorene protestovalo proti vstupu Bulharska a Rumunska do Schengenu.

Tusk chce o takýchto situáciách hovoriť otvorene.

„Či to bude problém pre predsedníctvo? V skutočnosti je to vzrušujúce presviedčať iných o tom, že EÚ je skvelá vec. […] Dá to zmysel nášmu predsedníctvu, takže to nebude záťaž, práve naopak,“ povedal.

Eurooptimizmus a prehnané očakávania

Poľský eurooptimizmus je pravdepodobne výsledkom ekonomického rozvoja, ktorý krajina momentálne zažíva. Rast HDP sa odhaduje na 3,5 % a priemerná mzda sa posunula na 1000 eur mesačne, čo je oveľa viac, ako tomu bolo keď Poľsko vstúpilo do Únie.

80 % Poliakov má pozitívny vzťah k vstupu Poľska do EÚ. Takáto vysoká podpora je podľa Tuska „absolútnym rekordom“.

Finančná kríza sa Poľska veľmi nedotkla. Podľa ekonómov za to môže séria viacerých okolností. Poľsko, ktoré je veľmi úspešné pri čerpaní eurofondov, sa často označuje za „veľké stavenisko“.

Je preto celkom pochopiteľné, že Poľsko cíti veľkú dávku hrdosti na to, že preberá kormidlo Európskej únie. Podľa Mikolaja Dowgielewicza, štátneho tajomníka pre európske záležitosti a hospodársku politiku, je predsedníctvo symbolickým „testom dospelosti pre Poľsko v Európe". Dowgielewicz ale tiež varoval, aby predsedníctvo nevyvolávalo prehnané očakávania. Mnohí Poliaci podľa neho pripisujú predsedníctvu viac vplyvu ako v skutočnosti má.

Podľa analytikov získa z poľského predsedníctva najviac terajšia poľská vláda, ktorú v októbri čakajú parlamentné voľby. Podľa zdroja z prostredia poľskej vlády sa budú ministri aj napriek voľbám zaoberať primárne predsedníctvom.

Rozpočet a pokrytectvo

Donald Tusk sa vyjadril aj o diskusii o budúcom rozpočte EÚ. Snažil sa hlavne, aby jeho slová nevyzneli ako lobing za eurofondy pre Poľsko. Hovoril preto o rozpočte EÚ ako o základni európskej integrácie.

„Je dôležité odtrhnúť sa od pokrytectva. Občas sa s tým stretávam osobne, keď sa prerokováva rozpočet EÚ. Je dôležité to povedať otvorene: chceme aby bol rozpočet EÚ jedným z hlavných nástrojov pri európskej integrácii a rozvoji Európy ako celku alebo chceme diskutovať o tom, ako dať Európe čo najmenej?“ opýtal sa.

Tusk oznámil, že na jeseň sa vo Varšave bude konať konferencia s európskymi inštitúciami, ktorá sa bude zaoberať odpoveďami na otázky „koľko Spoločenstva“ a „koľko národných sporov“ môže byť prítomných v diskusii o rozpočte EÚ.

Zdroj z prostredia poľskej vlády pre EurActiv povedal, že konferencia nebude napriek želaniu Európskeho parlamentu istým druhom celoeurópskeho Konventu, podobného tomu, ktorý prišiel s návrhom Ústavnej zmluvy pre Európu. Bude to skôr dvoj- trojdňové fórum určené na diskusiu.

Postoje

Predseda poľského obchodného okrúhleho stola Zbigniew Niemczycki pre EurActiv uviedol, že podnikateľský systém krajiny je transparentný a odolný voči korupcii. Vyzdvihol aj „vysokú profesionálnosť“ konzultačných firiem pri spolupráci s malými firmami. Pozitívne sa vyjadril aj o vysokej úrovni poľského vzdelávacieho systému.

Novinári vyspovedali aj poľskú ministerku pre regionálny rozvoj Elżbietu Bieńkowsku.

Chceli vedieť, či sa neobáva faktu, že Francúzsko chce udržať dotácie pre svojich farmárov, Británia taktiež nebude za znižovanie a Francúzsko, Británia a Nemecko trvajú na udržaní rozpočtu na terajšej úrovni:

„Samozrejme, že sa bojíme. Preto aj nie sme veľmi nadšení a neprejavujeme náš optimizmus ohľadom rozpočtu. Toto je len prvý krok vo vyjednávaniach a rokovaniach. Samozrejme, že sa bojíme, ale je to naša úloha presvedčiť ostatné krajiny o tom, že sú pre nich tieto politiky dobré.“

Bieńkowská zverejnila výskum, ktorý hovoril o eurofondoch určených pre poľské infraštruktúrne projekty poskytnuté pred vstupom Poľska do EÚ. Výskum podľa nej ukazuje, že staré štáty EÚ z tohto profitovali.

Bieńkowská zároveň potvrdila, že nízka miera korupcie napomohla efektívnejšiemu využitiu eurofondov. Korupcia nie je podľa nej v Poľsku problém. Podľa jej slov, pred niekoľkými rokmi sa ju snažili ľudia kontaktovať a prosili ju o ľahší prístup k európskym alebo štátnym fondom. Časom však tieto volania skončili, keďže pochopili, že tu sa privilegovaného zaobchádzania nedočkajú. „Môj telefón teraz už mlčí,“ povedala.

Podľa Janusza Jankowiaka, hlavného poľského makroekonóma, je Tuskova vláda „najlepšia za posledných desať rokov“. Očakáva sa, že Tusk bude na čele aj po nasledujúcich parlamentných voľbách. Sformovať koalíciu mu však môže trvať nejaký čas a bude preto na decembrovom summite EÚ pravdepodobne vystupovať ako dočasný správca.