Poľskí úderníci pri kormidle EÚ?

Vedúca zastúpenia EK vo Varšave verí, že Poľsko je pripravené viesť často vášnivé debaty medzi členskými krajinami v Rade EÚ.

„Prípravy som sledovala od októbra a sú veľmi dôkladné. Všetkým prajem to najlepšie pri riadení v ťažkom období volebnej kampane,“ uviedla.

V polovici predsedníctva – 30. októbra – sa budú v Poľsku konať parlamentné voľby. Podľa prieskumov verejnej mienky sa očakáva víťazstvo súčasnej vládnej strany premiéra Donalda Tuska Občianska platforma.

„Je to taký, v pozitívnom zmysle, stachanovský prístup k práci. Podobne ako v čase prístupových rokovaní: plná mobilizácia, a ako som si všimla, práca ide lepšie keď máte jasný cieľ,“ povedala Synowiec.

Stachanovci bolo údernícke robotnícke hnutie v Sovietskom zväze, ktoré sa rozšírilo v druhej polovici 30. rokov. Pomenovanie nesie podľa ukrajinského baníka Alexeja Stachanova, ktorý vytvoril niekoľko absolútnych rekordov. Dňa 31. augusta 1935 mal stanovenú normu ťažby uhlia prekročiť štrnásťnásobne. Vďaka vytvorenému kultu osobnosti začal „socialistickú súťaž“ v produktivite práce.

Poliaci otestujú svoju zrelosť a finančnú disciplínu

„Je to prvé poľské predsedníctvo, určitý druh testu našej zrelosti,“ uviedla vedúca zastúpenia EK.

Varšava chce upozorniť na „jedinečne vysokú“ podporu EÚ v Poľsku. Úniu podporuje takmer 80% obyvateľov a v čase krízy Poliaci podľa Synowiec viac dôverujú inštitúciám EÚ ako svojim národným orgánom.

Poľsko verí, že sa mu podarí ovplyvniť debatu o dlhodobom rozpočtovom rámci vo svoj prospech – teda zachovanie silnej kohéznej politiky. Synowiec zdôraznila, že financovanie zo zdrojov EÚ „prospieva Poľsku a tiež ďalším členským krajinám EÚ.“

Takisto trvala na tom, že Poľsko je odhodlané znížiť budúci rok svoj rozpočtový deficit a pripojilo sa aj k takzvanému Paktu euro plus.

Nekonvenčný plyn a východné vzťahy

Synowiec potvrdila, že Poľsko chce ako jednu zo svojich priorít propagovať rozvoj nekonvenčného plynu: „Samozrejme, že budeme diskutovať o bridlicovom plyne, ktorý ponúka Poľsku, ale aj celej Európe, šancu diverzifikovať zdroje dodávok energií a posunúť sa k nízko-emisnému hospodárstvu.“

Vedúca zastúpenia tiež dodala, že Varšava má ambíciu rozvíjať vzťahy s východnými susedmi Únie, ale sleduje tiež vývoj v severnej Afrike. „Je to znak zrelosti, že Varšava sa neobmedzuje len na svoje regionálne priority,“ vysvetlila.

V poľskom hlavnom meste sa dnes stretávajú vedúci zastúpení Komisie v jednotlivých členských krajinách s predstaviteľmi poľskej vlády. Pripravené je aj stretnutie s ekonómom Leszekom Balcerowiczom, o ktorom sa krátko hovorilo aj v súvislosti s postom nového šéfa MMF a tiež s výkonným riaditeľom agentúry FRONTEX, ktorá sídli vo Varšave, Ilkkom Laitinenom.