Poľsko: Ústava je mŕtva

 

Krátka správa

„Ústavu musia ratifikovať všetci. Rozhodnutie Francúzska a Holandska vec uzavrelo,“ uviedol hovorca Strany práva a spravodlivosti Adam Bielan pre médiá 16. januára.

Významný člen strany Artur Zawisza naznačil, že poľská vláda pod vedením Strany práva a spravodlivosti sa k otázke oficiálne nevyjadrila, pretože „je zamestnaná skutočnými problémami, nie diskusiami, ktorých šanca na praktický výsledok je nulová.“

Tieto vyjadrenia nasledujú po nedávnych výrokoch Rakúskeho predsedníctva EÚ, že dokument je stále živý napriek negatívnym výsledkom minuloročných referend vo Francúzsku a Holandsku.

Nemecko, Portugalsko a Slovinsko zdieľajú pozitívny prístup Viedne, zatiaľ čo francúzsky prezident Jacques Chirac navrhol záchranu a ratifikáciu jednotlivých častí Ústavy. Proti takémuto oživeniu je však Holandsko, zatiaľ čo Španielsko, ktoré text ratifikovalo, tvrdí, že by sa nemal meniť.

Adam Bielan uviedol, že Rakúsko „by nemalo strácať čas na starý dokument, malo by sa zamerať na vytvorenie nového,“ a Chiracov návrh označil za „snahu udržať sa pri moci“. Vyhlásil, že poľskí lídri sa viac zaujímajú o názor Nemecka a Francúzska na smernicu o službách a dodávky energií do EÚ, než o ústavu.

Strana práva a spravodlivosti je presvedčená, že pre EÚ bude lepšie mať jednotný právny dokument, no vytvorenie novej ústavy potrvá „roky“. Hovorca ďalej naznačil, že novú ústavu by mali vytvoriť členské štáty na medzivládnej úrovni, a nie prostredníctvom Konventu národných expertov, ako doteraz. Proces by mal aktuálnym prieskumom verejnej mienky s cieľom prekonať „rozpory“ medzi občanmi a európskou politickou elitou – čo bolo podľa Bielana základnou príčinou negatívnych referend.

Artur Zawisza varuje, že Varšava odmietne akýkoľvek pokus o odklon od štruktúry Zmluvy z Nice o rozdelení hlasov medzi členskými štátmi. Zmluva z Nice dáva Poľsku viac hlasov, než Ústava EÚ, ktorá hlasovanie prísnejšie prispôsobila veľkosti populácie.