Poľský komisár sľubuje súdržnosť a dynamiku

Poľskí predstavitelia navrhli Lewandowského do Komisie ako odborníka na európske záležitosti, predovšetkým oblasť európskeho rozpočtu. Po eurovoľbách v roku 2004 totiž predsedal silnému výboru EP pre rozpočtové otázky.

Predseda Komisie Barroso označil Lewandowského za „experta“ na oblasť rozpočtu. Súčasne zdôraznil, že je dôležité že túto oblasť preberie niekto, kto sa zaujíma aj o sociálne otázky a kohéziu.

Lewandowski hral dôležitú úlohu pri príprave rozpočtovej perspektívy pre roky 2007-2013. Bol medzi tými, ktorí v Európskom parlamente žiadali zvýšenie príspevkov členských krajín a navýšenie súm alokovaných pre chudobnejších členov Únie.

Experti sa zhodujú, že jeho jediným slabým miestom sa počas híringov v EP môže ukázať jeho národnosť. Poľsko bolo v uplynulých rokoch veľkým príjemcom pomoci z európskeho rozpočtu. Bohatšie krajiny by sa tak mohli obávať, že sa poľský komisár postaví proti snahe znížiť výdavky na politiku súdržnosti vo finančnej perspektívne 2013-2020.

Lewandowski priznáva, že jeho najväčšou výzvou bude nájsť rovnováhu medzi záujmami nových členských krajín, ako sú štrukturálne fondy, politika súdržnosti a poľnohospodárska politika, a ambícia starých členských krajín – boj proti klimatickým zmenám, či vytváranie európskej diplomatickej služby.

„Moja práca sa bude skladať z takého formovania európskych financií, aby sme konsolidovali Európsku úniu. Súdržnosť a dynamika budú dvoma rovnými cieľmi“, povedal menovaný komisár.

V písomných odpovediach, ktoré zverejnil pred vypočutím, vyjadril Lewandowski vieru, že mu nedávna skúsenosť s prácou europoslanca pomôže v budúcej spolupráci s EP. Vyhlásil, že zmeny rozpočtových procedúr, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, a súvisiace posilnenie Európskeho parlamentu, budú pre neho motiváciou na hľadanie konsenzu o budúcich iniciatívach, ako na väčšiu transparentnosť.

Lewandowsi si určil tri priority: zabezpečenie hladného prijatia ročných rozpočtov, riadenie súčasnej rozpočtovej perspektívy 2007-2013, a podpora medziinštitucionálneho konsenzu o budúcej finančnej perspektíve.

Pokiaľ ide o plánované iniciatívy, Lewandowsi hovorí, že budúci komisár pre rozpočet dostal možnosť navrhnúť rozpočtové alokácie v línii priorít prijatých v stratégii 2020. Akékoľvek prehodnocovania rozpočtu sa budú zakladať na výsledku konzultácií vykonaných bývalou Komisiou, ako aj názorov Európskeho parlamentu.

Pozadie

Janusz Lewandowski sa narodil v roku 1951 v Lubline, na juhovýchode Poľska. Vyštudoval ekonómiu na univerzite v Gdansku a zapojil sa aj to povstania robotníkov v roku 1970, ktoré bolo potlačené komunistickou mocou. Podľa jeho vlastných slov ho táto skúsenosť „nadobro vyliečila zo socializmu“ a priviedla k štúdiu liberálnych myšlienok. V roku 1984 obhájil doktorský titul v oblasti námorného práva a až do roku 1991 pracoval v Poľskej oceánskej plavbe.

Lewandowski pôsobil počas komunistického režimu v opozičnom hnutí okolo Solidarity. Bol intelektuálnym lídrom takzvanej „Gdanskej skupiny“ liberálov a neformálnym poradcom Lecha Wałęsu.

V roku 1990 sformoval, so súčasným premiérom Donaldom Tuskom, Liberálno-demokratický kongres a stal sa členom prvého demokraticky voleného parlamentu. Do októbra 1993 bol ministrom privatizácie a bol zodpovedný za štrukturálne reformy poľskej ekonomiky.

Neskôr bol opäť poslancom, podpredsedom Výboru pre európsku integráciu. V roku 2003 sa stal členom Európskeho parlamentu, najprv ako pozorovateľ, od leta 2004 už ako riadne zvolený europoslanec.