Portugalsko vylúčilo referendum o Lisabonskej zmluve

Krátka správa

“Referendum v Portugalsku by ohrozilo [..] plnú legitimitu ratifikácie národnými parlamentmi, ktorá sa uskutoční v ostatných európskych krajinách”, povedal portugalský premiér José Sócrates. Vo svojom prejave spomenul, že nie je potrebné vydať sa cestou referenda aj z toho dôvodu, že to nie je z právneho hľadiska nevyhnutné. Predchádzajúca predsednícka krajina tak vylučuje konzultáciu otázky prijatia Lisabonskej zmluvy s občanmi. Prejav zaznel 9. januára 2008 pred plénom národného parlamentu.

Podľa médií sa tak premiér vzdal svojho predvolebného sľubu z roku 2005. Sócrates vtedy prisľúbil referendum. Avšak po nedávnych konzultáciách s britským premiérom Gordonom Brownom a francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym, sa rozhodol pre parlamentnú cestu. Sócrates sa tiež radil s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Sócrates si za svojím rozhodnutím stojí a obvinenia z neplnenia sľubu odmieta. Podľa neho sa povaha Lisabonskej zmluvy výrazne odlišuje od pôvodného návrhu Ústavy. Podľa jeho slov súčasná Zmluva tie doterajšie nenahrádza, ale len ich dopĺňa.

Zdá sa, že jedinou krajinou, v ktorej sa ratifikácia uskutoční prostredníctvom referenda, bude Írsko. To je totiž viazané svojou ústavou. K takýmto dokumentom sa musia vyjadriť vždy aj občania. Silnému tlaku na vypísanie referenda čelí britský premiér Gordon Brown. Britská konzervatívna opozícia totiž tvrdí, že nový text je takmer identický ako predchádzajúci návrh Ústavy, no britský premiér zatiaľ tomuto tlaku odoláva.

Lisabonská zmluva bola podpísaná lídrami EÚ 13. decembra 2007. Po tom, čo bol pôvodný návrh Ústavy odmietnutý, ide o ďalší krok, ako sa Spoločenstvo pokúša plne reorganizovať vlastnú inštitucionálnu štruktúru. Hoci je zmluva schválená a podpísaná, do platnosti vstúpi až po tom, čo ju ratifikuje všetkých 27 členských krajín. Prvým zo štátov, ktorý tak už učinil, bolo Maďarsko. Tamojší parlament schválil dokument 17. decembra 2007.