Posilnenie britského vplyvu v EÚ

 

Krátka správa

S myšlienkou „európskeho networkingového centra“ prišiel britský poslanec a bývalý minister per európske záležitosti Denis McShane v publikácii „Hlas Británie v Európe: čas na zmenu“, vydanej think tankom Foreign Policy Centre.

McShane navrhol, aby britská vláda vytvorila takéto centrum pre podporu poslancov, politických strán a iných organizácií, napríklad Britskej obchodnej komory a Kongresu odborov, v šírení britských myšlienok a ovplyvňovaní rozhodovacieho procesu v EÚ. „Sieť Európa“ vidí ako ďalšie štádium vytvárania Európy, v ktorom by mala Británia prevziať vedúce miesto.

V Británii by mali byť podľa návrhu vytvorené špeciálne stále výbory pre špecifické oblasti EÚ, ako je ekonomika a financie, či spravodlivosť a vnútro. Tieto výbory, vedené stálymi predsedami, by mali parlamentu pomôcť pri kontrole fungovania EÚ.

Podľa McShaneho sa oplatí premýšľať aj o vytvorení druhej komory Európskeho parlamentu, vytvorenej zo zástupcov parlamentov členských krajín, ktorá by kontrolovala európsku legislatívu.

V prednáške v bruselskom think-tanku The Centre 8. februára 2006 McShane povedal, že rozpočet EÚ, ktorý sa podarilo dohodnúť Britskému predsedníctvu, mal veľkú cenu – „stratu obrovského statusu a prestíže Británie v Poľsku“.