Poslanci hodnotili summit EÚ

Pozadie

Úspešné Portugalské predsedníctvo EÚ sa chýli ku koncu. K jeho bilancovaniu sa pridali aj šéfovia politických skupín v EP ako aj ďalší europoslanci. V pléne Európskeho parlamentu na margo minulotýždňového zasadnutia Európskej rady, Lisabonskej zmluvy a Portugalského predsedníctva zaznelo:

Pozície

Portugalský premiér José Sócrates povedal, že Portugalsko svoju úlohu splnilo a Európa má dnes „naozaj dobrý dôvod na spokojnosť“.
 
Predseda Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov Joseph Daul poblahoželal Maďarsku, ktoré ako prvé ratifikovalo novopodpísanú Lisabonskú zmluvu. Pripomenul, že sa v roku 2009 vďaka novej zmluve zvýšia právomoci EP, čo je podľa neho dôležité vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu: „Dúfam, že voliči si v nich zvolia vodcovstvo mojej politickej skupiny.“
 
Martin Schulz zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente poblahoželal portugalskému predsedníctvu k dosiahnutým úspechom a popri ratifikácii Lisabonskej zmluvy vyzdvihol najmä jeho angažovanosť na summite EÚ–Afrika, ktorý podľa Martina Schulza tomuto kontinentu „vrátil česť a dôstojnosť, ktorá mu bola upieraná“.

Pozitívne zhodnotil zameranie sa portugalského predsedníctva na Latinskú Ameriku a boj proti trestu smrti. Vyhlásil, že hoci nemecké a portugalské predsedníctvo vyviedlo EÚ zo „slepej uličky“, Európa sa musí snažiť o dôveru občanov a to sa jej podľa jeho slov podarí „jedine vtedy, ak bude sociálne orientovaná“.

Za skupinu Aliancia liberálov a demokratov vystúpil Graham Watson, ktorý uviedol, že Lisabon sa vpíše do pamätí ako chvíľa, „kedy Európska únia dosiahla, aby globalizácia pracovala pre ňu a nie proti nej“. Kriticky sa vyjadril na adresu neriešenia modrej karty pre imigrantov, či ochrany údajov v rámci systému PNR (poskytovania údajov o leteckých pasažieroch).  

Brian Crowley za skupinu Únie za Európu národov uviedol, že hoci sa niektorí domnievajú, že Lisabonská zmluva „nie je postačujúca, a iní zas, že ide príliš ďaleko“, konferencia na Bali podľa neho jasne preukázala, ako Európa dokáže konať jednotne, keď na to má právomoci. Za najväčší úspech portugalského predsedníctva označil summit EÚ – Afrika.  

Monica Frassoni zo skupiny Zelených označila správanie sa britského premiéra Gordona Browna v súvislosti s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy označila za „škandalózne“ a dodala, že je potrebné byť voči takémuto konaniu „menej zhovievavý“. Predsedovi Rady aj Komisie poďakovala za ich prácu a postup v otázkach klimatických zmien v súvislosti s konferenciou z Bali, no dodala, že najťažšia práca EÚ ešte len čaká. „Musíme teraz pretaviť výsledky z Bali do platných zákonov, až potom sa bude možné z výsledku radovať“, zdôraznila na záver.            

Francis Wurtz z Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice povedal, že od predrečníkov počul na adresu summitu veľa chvál, no nikto podľa jeho slov nehovorí o tom, že takéto vrcholné stretnutie by malo byť tiež príležitosťou uskutočniť vlastné kritické hodnotenie. „Je tu viacero kríz, medzi nimi aj finančná kríza, a zanedbáva sa sociálny rozmer“, uviedol, pričom zdôraznil, že Európania s takýmto konaním nebudú dlhodobo súhlasiť.  

V mene Skupiny nezávislosť/demokracia vystúpil poslanec Nigel Farage, ktorý bol voči výsledkom summitu a najmä Lisabonskej zmluve mimoriadne kritický. Išlo podľa neho totiž o „podvádzanie európskych občanov“, keďže podpísaná Lisabonská zmluva „nie je ničím iným, ako prepísanou odmietnutou Ústavou“. Takéto konanie je podľa jeho slov „nebezpečným európskym nacionalizmom, ktorého cieľom je jednotný európsky štát“. Politikov EÚ preto vyzval, aby dali občanom možnosť vyjadriť sa k novej zmluve v referende.  

Slovenská poslankyňa Irena Belohorská (NA) uviedla, že táto plenárna schôdza uzatvára „jedno z najdôležitejších predsedníctiev EÚ v poslednom desaťročí“, pričom podľa nej nejde len o bežný politický polrok, ale najmä o úspešné zvládnutie podpisu Lisabonskej zmluvy. „Tak, ako sa v histórii dostalo Portugalsko do učebníc ako objaviteľ novej zeme, tak sa zapíše aj do novodobej histórie Európy ako zakladateľ novej histórie v EÚ. Verím, že pre Európsky parlament bude budúce postavenie v rámci tejto zmluvy ďaleko významnejšie, ako bolo doteraz“, uviedla.  

Okrem významného úspechu v podobe Lisabonskej zmluvy ocenila aj pôsobenie portugalského predsedníctva v rámci summitu EÚ-Brazília a nedávno skončeného summitu EÚ-Afrika. „Oba tieto summity vytvorili dobrý základ pre aktivity budúcich predsedajúcich krajín“, uzavrela.