Poslanci podporili dohodu o Reformovanej zmluve

Pozadie

Nemecká kancelárka Angela Merkel dokázala priviesť partnerov v EÚ k dohode o základných líniách Reformovanej zmluvy. Jej konečné znenie má byť finalizované na Medzivládnej konferencii počas Portugalského predsedníctva v druhej polovici roku 2007, členské krajiny ju majú ratifikovať pre európskymi voľbami v roku 2009.

Zmluva bola prijatá na poslednú chvíľu, po prekonaní poľských a britských výhrad. Súčasne však bola mnohými kritizovaná za „ústupky euroskeptickým krajinám“. Európsky parlament ešte pred summitom pohrozil, že ak sa bude konečný text príliš líšiť od neúspešnej euroústavy, odmietne ho. Hoci EP nemá právomoc novú zmluvu zablokovať, bol by to vážny politický úder.

Pozície

Nemecká kancelárka Angela Merkel europoslancom povedala, že dohoda zo summitu mení vnútorné pravidlá a politiky Únie. „Európa môže opäť hľadieť vpred, k obdobiu sily a sebadôvery.“ Dodala tiež, že nová Zmluva posilní úlohu Európskeho parlamentu, ktorý v oblasti tvorby legislatívy vyzdvihne „na rovnakú pozíciu“ s Radou, a tám mu právomoc voliť budúceho predsedu Komisie.

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Výsledky Európskej rady sú vynikajúce. Začali sme rozdelení medzi osemnásť krajín, ktoré Ústavnú zmluvu ratifikovali, a deviatimi krajinami, ktoré ju neratifikovali. Teraz máme dvadsať sedem členských štátov zjednotených okolo spoločného mandátu pre Reformovanú zmluvu.“ Dodal, že ratifikačný rpoces má byť chápaný ako „veľký moment solidarity a jednoty v Európe, a ako historická príležitosť konsolidovať rozširovanie EÚ.“

Líder skupiny EPP-ED Joseph Daul označil Nemecké predsedníctvo za „tigra v európskom motore“.

Líder Socialistickej skupiny Martin Schulz chválil A. Merkel za to, že sa jej podarilo dosiahnuť detailný mandát pre novú Zmluvu. Summit podľa neho „dosiahol vynikajúcu dohodu“ a bol „veľkým krokom vpred“. Kriticky sa však vyjadril k nedostatočnej otvorenosti v Rade a povedal, že kríza v Európe sa netýka európskych inštitúcií, ale vlád Únie.

Líder liberálnej skupiny Graham Watson poznamenal, že „dohoda mala svoju cenu“. Reformovaná zmluva podľa neho „vyzerá ako návod na stavbu japonskej pagody, preložený do angličtiny čínskym prostredníkom“. Obeťou sa podľa jeho slov stalo vypustenie symbolov a jednoduchosti z pôvodného textu.

Daniel Cohn-Bendit (Zelení/EFA) označil výsledok summitu za dobrý a zdôraznil, že jeho skupina je proti akýmkoľvek výnimkám, čo sa týka uplatňovania spoločných hodnôt v Charte základných práv.

Konzervatívny britský europoslanec Timothy Kirkhope povedal: „Niečo nie je s návrhom Reformovanej zmluvy úplne v poriadku a ľudia to vedia. Labouristi tvrdia, že má málo spoločné s Ústavnou zmluvou, ktorá jej predchádzala. No šéfovia vlád v Európe hovorili presný opak.“

Predseda skupiny GUE/NGL Francis Wurtz spochybnil dôležitosť vynechania „slobodnej a ničím neobmedzenej súťaže“ spomedzi cieľov Únie. „Čo sa zmení pokiaľ ide o neobmedzenú súťaž? A ovplyvnia tieto zmeny, alebo neovplyvnia podstatu Ústavnej zmluvy?“ Žiadal „verejnú a pluralistickú debatu o budúcej Zmluve“ a celoeurópske referendum.

Europoslankyňa Irena Belohorská (NA) pripomenula, že hoci bola Ústavná zmluva podpísaná v Ríme hlavami štátov „za veľkých fanfár“, nasledujúce obdobie ukázalo, „že hlavy štátov si urobili pekný výlet, a podpísali nekrytú zmenku“. Ich podpisy totiž nemali hodnotu hlasov ich voličov, čo sa následne ukázalo „v strastiplnom období ratifikácie a referend“ v jednotlivých štátoch.

Ďalšie kroky

  • júl 2007: pod Portugalským predsedníctvom bude zvolaná Medzivládna konferencia (IGC)
  • 18.-19. október 2007: Medzivládna konferencia sa uzavrie, lídri EÚ by sa mali dohodnúť na konečnom znení Reformovanej zmluvy