Poslanci zažehnali rozpočtové provizórium

Členovia Európskeho parlamentu schválili budúcoročný rozpočet vo výške 133 miliárd eur v platbách a 151 miliárd eur v záväzkoch.  Predstavuje 0,99 % hrubého národného dôchodku EÚ v platbách a 1,13 v záväzkoch.

Poslanci zároveň podporili zvýšenie tohtoročných výdavkov o 6 miliárd eur, ktoré majú vykryť výpadky vo financovaní napríklad na program Erasmus, podporu výskumu či zamestnanosti. Znamená to, že výdavky na rok 2012 dosiahli 135 miliárd eur, čo je historicky najviac.

Celkovo však tento rok chýba 9 miliárd eur. Ako uvádza Európsky parlament, na zabezpečenie skorého zaplatenia zvyšných faktúr tri inštitúcie v rámci dohody sľúbili, že situáciu budú riešiť začiatkom budúceho roka.

Európska komisia však v opravenom budúcoročnom rozpočte počítala s takmer 138 miliardami eur. Nedá sa teda vylúčiť, že k výpadkom dôjde aj budúci rok. Inštitúcie sa teda dohodli, že budú aktívne monitorovať využívanie zdrojov a v nevyhnutnom prípade príjmu rozhodnutie o doplnení rozpočtu.

„Dokázali sme zabrániť rozpočtovej kríze na pozadí ekonomickej krízy,“ uviedol v stanovisku socialistický europoslanec Göran Färm. Predseda rozpočtového výboru EP francúzsky ľudový poslanec Alain Lamassoure uvítal výsledok hlasovania a označil ho za veľký úspech Európskeho parlamentu, ktorý je podľa jeho slov spokojný s konečnou sumou.