Posledné snahy podnikov o írske „áno“

Len pár dní pred koncom kampane Asociácia malých firiem (SFA) zverejnila výsledky ankety, podľa ktorej tri štvrtiny írskych MSP veria, že druhé odmietnutie Lisabonskej zmluvy bude mať negatívne dôsledky pre podnikanie.

Aj keď prieskumy hovoria v prospech Zmluvy, verejná mienka je poznačená značnými pochybnosťami, aký (ak vôbec) bude mať vplyv na zamestnanosť. Niektoré kampane tvrdia, že bude motorom obnovy, druhé Írov varujú, že zamestnanecké práva budú potlačené európskou priemyselnou agendou.

Riaditeľka SFA Patricia Callanová skonštatovala, že malé podnikateľské komunity vnímajú voľbu v prospech Zmluvy ako voľbu v prospech investícií, pracovných miest a hospodárstva. Štyri z piatich MSP vnímajú členstvo v EÚ ako významný úspech írskych podnikov, keďže majú prístup na európsky vnútorný trh. Hlasy proti Lisabonskej zmluve však argumentujú, že členstvo v Únii nie je v hre.

Veľké podnikateľské skupiny dokonca podporili kampaň v prospech Zmluvy. Napríklad odborová organizácia IBEC vedie viditeľnú kampaň naprieč celou krajinou. Kľúčovým odkazom je, že Európa podporí tvorbu miest, čo je veľmi citlivou otázkou, keďže mnoho voličov v súčasnosti čelí neistote, či si svoju pozíciu udržia.

„Miera hospodárskej krízy odhalila, aká zraniteľná môže byť malá, otvorená ekonomika akou je Írsko. Preto potrebuje silnú Európu, aby sme výzvam mohli čeliť spoločne,“ vyhlásil zástupca IBEC Brendan Butler.

„Minule som volil proti Lisabonskej zmluve, no napriek tomu, že v podstate ide opäť o ten istý dokument, som si uvedomil, že nacionalistické názory musíme aspoň trošku prekonať, pre dobro spoločenstva, v ktorom sa spájajú veľké a malé, bohaté i chudobné národy, pre dlhodobý prospech nás všetkých,“ skomentoval pre EurActiv, írsky drobný podnikateľ.   

Aj veľké firmy ako Ryanair či Intel tiež vo veľkej miere prispeli do kampane na podporu Lisabonskej zmluvy. Zainteresovanie obrovských korporácii však využili kritici, a obvinili ich, že podporujú dokument zameraný na potláčanie práv ich zamestnancov. Okrem toho zaútočili aj na komisára zodpovedného za dopravu Antonia Tajaniho, že prijal možnosť cestovať zadarmo a bol hosťom Ryanairu počas kampane.