Pöttering nechce hierarchiu medzi šéfmi Únie

Pozadie

Európsky parlament má podľa slov svojho predsedu konkrétnu predstavu o zatiaľ nevyjasnených vzťahoch medzi budúcimi tromi vrcholovými postami EÚ. Po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti budú popri sebe pôsobiť na dva a pol roka volený stály predseda Európskej rady (niekedy nazývaný „prezident EÚ“), predseda Komisevysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku, ktorý bude zároveň jedným z podpredsedov Komisie. Vzájomné vzťahy týchto troch úradov zmluva nešpecifikuje.

Otázky

„Títo traja ľudia musia byť vyrovnaní“, povedal na briefingu s novinármi predseda EP Hans-Gert Pöttering. „My ako EP, budeme vždy presadzovať komunitárny systém.“ V praxi by to malo znamenať, že Predseda Európskej rady a predseda Komisie si budú rovní. „Nikdy nebudeme akceptovať nadradenosť predsedu Európskej rady nad predsedom Európskej komisie“, konštatuje Pöttering.

Predseda europarlamentu už v tomto smere podnikol prvé kroky. Slovinskému premiérovi, ktorý v súčasnosti predsedá Rade, navrhol v liste vytvorenie dialógu na vysokej úrovni, ktorý by sa mal venovať práve tejto otázke. Konkrétne vymedzenie pôsobnosti v prelínajúcich sa kompetenciách každého z troch budúcich osobností EÚ bude pravdepodobne jasnejšie keď padnú konkrétne mená. Veľa bude podľa mnohých závisieť aj od ich osobných vzťahov.

Z európskych volieb vzíde nový, 750 členný, Európsky parlament v júni 2009. Obdarený bude silnejšími právomocami v oblasti legislatívy, výberu predsedu Komisie aj vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku. Práve obsadenie predsedníctva Komisie musí podľa zmluvy rešpektovať výsledky volieb do Európskeho parlamentu.

„Ak sa Európska rada rozhodne, že chce mať stáleho predsedu už od januára 2009, bude to ich rozhodnutie, hovorí Pöttering, „ak však bude chcieť tiež pred voľbami do EP nominovať vysokého predstaviteľa, ktorý je zároveň podpredsedom Komisie, v hre musí byť aj Európsky parlament.“ Zástupcovia EP trvajú na tom, že sa jeho názor musí brať do úvahy aj v tomto prípade.

Päť národných parlamentov v uplynulých týždňoch dalo Lisabonskej zmluve svoj súhlas. Teraz „musíme urobiť všetko, aby bola zmluva ratifikovaná všade, vrátane Slovenska i s prihliadnutím na všetky tie problémy, ktoré máte na Slovensku v súvislosti s tlačovým zákonom“, povedal pre EurActiv.sk Pöttering. „Som v kontakte s vašimi zodpovednými ľuďmi a očakávam od Slovenska, že urobí všetko pre to, aby zmluvu ratifikovala do konca roka.“

Pokiaľ ide o motivovanie k účasti na nachádazjúcich európskych voľbách, Pöttering volá po podpore národných politikov zo všetkých úrovní: lokálnej, regionálnej a celonárodnej. „Nemôžeme nechať volebnú kampaň len na členov Európskeho parlamentu, potrebujeme podporu a potrebujeme podporu médií. My chceme, aby sa o EÚ písala pravda a nespomínali sa len o problémy“, uzatvára predseda parlamentu pre portál EurActiv.sk.

Pozície

Irena Belohorská (NI) v rozhovore pre EurActiv.sk povedala, že nie je jasné, či funkcia prezidenta Európskej únie bude funkciou čisto reprezentatívnou, alebo „na plný úväzok“. Lisabonská zmluva je v tomto bode trochu nejasná, avšak táto nejasnosť nie je legislatívnou „dierou“ zákonodarcu. Pri tomto ustanovení sa prihliada na osobnosť budúceho prezidenta Európskej únie, na princíp „the person makes the job“, teda aplikácia tohto ustanovenia bude vo veľkej časti závisieť od osoby, či osobnosti, ktorá bude v budúcnosti tento post zastávať. Zrejme ukáže až ďalšia prax, ako sa tieto ustanovenia budú aplikovať.

Alain Lamassoure, francúzsky liberálny europoslanec v svojom príspevku na portáli BlogActiv varoval, že Lisabonská zmluva nepredpisuje žiadnu hierachiu medzi pozíciami a ich kompetencie sa často prekrývajú. Úspech nového usporiadania bude podľa neho veľmi závisieť od dobrých vzťahov medzi ľudmi zastávajúcimi tieto úrady.  


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.