Pozícia národných parlamentov by sa mala posilniť

 

Krátka správa

V budúcnosti bude musieť Komisia „ národným parlamentom priamo dodať všetky nové návrhy a konzultačné dokumenty, aby tak umožnila národným parlamentom spolupodieľať sa na procese formovania politických rozhodnutí“.

Táto iniciatíva je výsledkom návrhu samotnej Komisie. Jej predseda José Manuel Barroso to už v máji navrhol ako jednen z pokusov o reformu, ktorá by sa priamo dotkla občanov. Čiastočne to pripomína procedúru „žltej karty(„yellow card“ procedure), ktorá je súčasťou Ústavy. V nej sa píše, že Komisia by mala legislatívny návrh prehodnotiť, ak sa aspoň tretina národných parlamentov zhodne na tom, že predmetný návrh Únia nemá v kompetencii.

Dánsky politik Jens-Peter Bonde povedal, že táto procedúra môže znamenať revolúciu v prijímaní európskych zákonov, ale zároveň dodal, že bude záležať na národných parlamentoch ako budú túto príležitosť využívať. Sám Bonde dlhé roky presadzoval, aby mali národné parlamenty väčšie právomoci, pretože sú tým správnym miestom na kontrolu Bruselu.

Podľa prijatého textu by mali Európsky parlament aj Európska komisia „konzistentne kontrolovať“ plnenie dvoch základných kritérií – subsidiarity a proporcionality.

Ani táto iniciatíva nie je bez kritikov. Podľa Bruselu sa ňou podkope právo Komisie na zákonodarnú iniciatívu, ktoré je zakotvené v Zmluvách a posilňuje sa tým medzivládny charakter Únie.