Pozitívne vnímanie EÚ svetovou verejnosťou

Krátka správa

Výsledky prieskumu sú pre európskych lídrov akousi satisfakciou v súvislosti s nadchádzajúcimi oslavami 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv. Oficiálne oslavy sa uskutočnia v nedeľu 25. marca 2007. Výskum, ktorý prebieha vo svete už po druhý raz, ukazuje, že 53% svetovej verejnosti vníma rolu EÚ pozitívne, zatiaľ čo 19% populácie (sústredenej najmä v oblasti Blízkeho východu a arabských krajín) ju vníma negatívne. Ak by sa nebrali v úvahu preferencie občanov samotnej EÚ, 48% obyvateľov zvyšných 19 skúmaných krajín vníma EÚ pozitívne, zatiaľ čo 22% negatívne.

V porovnaní s USA vychádza vnímanie EÚ lepšie. Zo všetkých 27 krajín je taktiež 24 presvedčených, že vplyv EÚ na svetovú politiku je pozitívnejší ako ten americký. Len obyvatelia Nigérie, Kene a Filipín si myslia, že vplyv EÚ je rovnaký alebo horší ako vplyv USA, čo však neznamená, že EÚ ako taká je vnímaná negatívne. Väčšina opýtaných (dokonca aj po odpočítaní preferencií respondentov z krajín EÚ) by privítala, keby bola EÚ silnejším globálnym hráčom ako USA. Zároveň čím ďalej – tým viac Američanov vníma rolu EÚ konštruktívne (zo 42% v poslednom prieskume sa podpora zvýšila na 53%), zatiaľ čo 20% z nich ju vníma negatívne.

Len na v Egypte, Turecku a v Brazílii je pozícia EÚ vnímaná viac negatívne ako pozitívne. Treba však dodať, že značné množstvo respondentov sa k položeným otázkam nevedelo vyjadriť. Turecko vykazuje narastajúce negatívne vnímanie Spoločenstva, pravdepodobne to súvisí s problémami v jeho prístupovom procese. Turecká mienka je rozdelená: miera negatívneho vnímania stúpla z pôvodných 16% na 32% a pozitívne vnímanie naopak kleslo zo 40% na 30%.

Latinskoamerické vnímanie EÚ je pozitívne. Zo štyroch skúmaných krajín je výnimkou len Brazília, kde až 38% respondentov označilo vplyv EÚ za negatívny. Dôvodom môžu byť spory medzi krajinou a EÚ v oblasti obchodnej politiky.

EÚ je pozitívne vnímaná aj v Číne (58%, 12% negat.), Rusku (46%, 18% negat.) a v Indii (31%, 20% negat.).

Prieskum BBC World Service bol vykonaný v spolupráci s GlobeScan a programom Univerzity v Marylande „International Policy Attitudes.“ Posledná séria dát 2 roky prebiehajúceho výskumu bola zozbieraná v období november 2006 – január 2007.