„Pozmeňováky“ sa budú posudzovať lepšie

zdroj: EC

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans predstavil dlho očakávaný návrh stratégie, ktorá má v konečnom dôsledku viesť k 

  • trasparentnejšiemu rozhodovaciemu procesu v EÚ,
  • lepšej kvalite legislatívy (prostredníctvom viac konzultácií s verejnosťou a prostredníctvom hodnotenia dopadov návrhov počas celého legislatívneho procesu),
  • lepšiemu prehodnocovaniu už existujúcich právnych aktov 
  • a k otvoreniu hodnotenia dopadov navrhovanej legislatívy pre vonkajších aktérov (mimo prostredia Komisie). 

Základná schéma prijímania európskej legislatívy stojí na návrhu, ktorý prichádza z Európskej komisie. Predchádza mu komplexné hodnotenie dopadov v réžii vnútorných kapacít Komisie. 

Návrh Komisie potom môžu pozmeniť Európsky parlament aj Rada (členské štáty). Obe inštitúcie sa vo finále musia dohodnúť na identickom texte.

Komisia v rámci predstavenej stratégie navrhuje, aby vplyvy zásadných pozmeňovacích návrhov, ktoré prídu z Rady alebo Európskeho parlamentu, posudzovali ad hoc panely o troch expertoch.

Tvrdí pritom, že tým nijako nezasahuje do politickej a rozhodovacej autonómie týchto inštitúcii a toho, ako si organizujú prácu, z čoho ju obvinuli niektoré mimovládne organizácie. 

Komisia ponúka výmenou za podporu tejto stratégie novú dohodu o spolupráci troch hlavných inštitúcií. Cieľom je ju uzavrieť do konca tohto roka.

Obsadenie ad hoc panelov, ktoré by posudzovali pozmeňovacie návrhy (Regulatory Scrutiny Board) a platformy Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorá už dnes vyhodnocuje už platné právne akty, by sa malo ukončiť do júna.

Timmermans občianskej spoločnosti sľubuje, že snaha o lepšiu reguláciu nepovedie k bezbrehej deregulácii.  

"Lepšia právna regulácia neznamená viac alebo menej právnych predpisov EÚ a neznamená ani ohrozenie našich vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov, nášho zdravia či našich základných práv."