Právni experti postúpili návrh Zmluvy na schválenie

Krátka správa

2. októbra 2007 Portugalské predsedníctvo oznámilo, že právni experti „našli dohodu“ v otázke reformy inštitúcií Spoločenstva. „Návrh zmluvy je pripravený.“ Teraz bude text preložený a revidovaný. Sprístupnený by mal byť do konca tohto týždňa.

Dohoda predstavuje prvý krok smerom k celkovému prijatiu dokumentu. Na druhej strane je pravdepodobné, že text bude znova otvorený a to počas neformálneho summitu hláv členských krajín, ktorý sa uskutoční 18. októbra 2007 v Lisabone.

Čerstvý návrh zmluvy je výsledkom Medzivládnej konferencie. O jej mandáte rozhodli lídri členských krajín EÚ v júni 2007. Poliakmi preferované včlenenie „Ioanninského kompromisu“ v istom zmysle predstavuje riziko, že celý mechanizmus prijímania dokumentu môže byť oproti pôvodnému očakávaniu  spomalený.

Väčšina členských krajín zastáva názor, že spomenutá formula by mala zostať mimo textu, ktorý reformuje zakladajúce zmluvy Spoločenstva. V Poľsku sa 21. októbra uskutočnia predčasné voľby, v ktorých bude zrejme silne znieť aj európska agenda. Ako sa teda zachová poľská vláda 3 dni pred voľbami počas neformálneho summitu, je otázne.

2. októbra 2007 zasadal Výbor EP pre ústavné záležitosti (AFCO). Na jeho pôde bol diskutovaný predovšetkým súčasný nový návrh Reformnej zmluvy. Predseda výboru, Jo Leinen (PES), varoval pred začlenením Poliakmi preferovanej klauzuly tvrdiac, že jej prijatie by znamenalo možnosť ľahšie blokovať prijímanie rozhodnutí. Podľa jeho slov je proces hľadania konsenzu medzi 27 členskými krajinami už aj tak sám o sebe pomerne náročnou záležitosťou.

Iným možným kameňom úrazu sa môže stať Britská výnimka v otázke Schengenu, teda systému podporujúceho implementáciu štyroch základných slobôd (okrem iných aj slobodného pohybu obyvateľov v rámci EÚ bez potreby prejsť hraničnou kontrolou a vlastniť cestovný pas). Zdroj blízky britskej vláde pre EurActiv povedal, že táto otázka stále nie je uzatvorená, ale „môže byť vyriešená právnymi expertmi počas nasledovných 48 hodín.“

Veľká Británia sa zdá byť rovnako jedinou krajinou, ktorá požaduje výnimku z Charty základných práv. Ako povedal delegát Európskeho parlamentu na Medzivládnej konferencii, Elmar Brok (EPP-ED), Írsko od takejto výnimky upustilo už skôr a Poľsko rovnako zvážilo zmenu pôvodného postoja.

Europoslanci neskrývajú svoje sklamanie, že v návrhu Reformnej zmluvy sa neobjaví úplné znenie Charty a preto naliehajú na politických lídrov, aby vydali spoločnú formálnu deklaráciu o podpore tomuto politickému dokumentu.