Predseda múdrych: Neťahajme Turecko za nos

zdroj: http://loqueeslavida.files.wordpress.com/2008/10/felipe_gonzalez.jpg

Na pôde Európskeho parlamentu porušil bývalý dlhoročný španielsky premiér vlastné pravidlo a ponúkol názory na celú škálu tém, ktoré sú mimo mandátu tzv. Skupiny pre reflexiu, ktorej predsedá. Tá sa neformálne označuje aj za skupinu múdrych.

Hoci sa skupina nemá zaoberať budúcimi hranicami Európskej únie, González si myslí, že súčasnému prístupu Bruselu k Ankare chýba koherencia.

„Máme naďalej otravovať naše vzťahy s Tureckom, alebo by sme si mali radšej ctiť náš záväzok, ktorý sme dali pred 10 rokmi? (…) Keď sme sa raz dohodli, že Turecko je kandidátskou krajinou, nemôžeme tento záväzok podkopať. Musíme byť koherentní“, povedal González.

Turecko je podľa neho vychádzajúcou mocnosťou, ktorého pozícia vo svete „bude mať veľmi vážne implikácie“. Únia ale predstiera, že to nevidí a pokračuje so svojou stratégiou „vyčkáme a uvidíme“.

Varuje aj pred vytváraním nových deliacich čiar pri budúcich rozširovaniach Únie, najmä na západnom Balkáne, kde je časť tamojšieho obyvateľstva moslimského vierovyznania.

„Kriticky sa vyjadril o spôsobe, akým je vytváraná nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť a štýle, akým sa členské štáty snažia zatieniť pozíciu stáleho predsedu Európskej rady.

„Európska vonkajšia služba musí byť pod niekoho velením. Neexistuje na svete žiadne ‘nezávislé’ ministerstvo zahraničia“, povedal González.

ESVČ by mala byť podľa neho inštitucionálne bližšie k Európskej komisie, pretože ak bude vystavaná ako „autonómna jednotka“, ako si to želá mnoho členských štátov, ostane slabá a nepomôže Únii splniť cieľ o koherentnej spoločnej zahraničnej politike.

Pokiaľ ide o pozíciu Hermana Van Rompuya ako predsedu Európskej rady, González žiada, aby ho poverili dozorom na hospodárskym riadením a eurozónou. Nepáči sa mu, že sa o jeho poste hovorí ako o vysokopostavenom úradníkovi, ktorý sa zodpovedá členským štátom.

Ak bude Únia takto pokračovať iba to posilní nacionalizmus a oslabí európske inštitúcie, myslí si.

Neskrýval ani roztrpčenosť nad tým, ako málo pozornosti venovali lídri EÚ správe jeho skupiny. „Či je správa známa? Nie, nie je (…) Do ktorej zásuvky dajú správu na sekretariáte Rady? Neodvážim sa povedať. Bude to vrchná zásuvka alebo šiesta? Neviem.“

Parlament vraj vníma ako spojenca v nadväznosti na kroky vyplývajúce zo správy, ktoré by zabránili Európe upadnúť do irelevancie.

„Preto sa snažím biť na bubon, aby som videl, kde sa môžem dočkať podpory“, povedal.

Európu okrem iných vecí oslabuje podľa neho i populizmus.

„Moc sa získava alebo stráca v národnom kontexte. Niekedy získate moc tým, že prednesiete antiimigračnú reč, alebo proti rokovaniam z Doha. Prinesie vám to niekoľko hlasov ktoré potrebujete, aby ste mali väčšinu,. Nevyrieši to problém, ale vyhráte. A ak vyhráte pokračujete bez toho, aby ste riešili problém“, povedal.