Predsednícke defilé

Na pôde Európskeho informačného centra, v utorok 11.1., bilancovali diplomati predsedníctva Španielska a Belgicka, predstavený bol program súčasného maďarského predsedníctva a naznačené oblasti záujmu poľského predsedníctva.

Španielsko odviedlo dobrú prácu ako prvé predsedníctvo, ktoré sa muselo prispôsobiť novým inštitúciám podľa Lisabonskej zmluvy. Chargé d’affaires Iago Gil Aguado z španielskeho veľvyslanectva na Slovensku pogratulovať Slovensku k menovaniu Miroslava Lajčáka na post výkonného riaditeľa pre Rusko, východné susedstvo a západný Balkán v rámci štruktúry Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Španielsko, Belgicko a Maďarsko sú súčasťou jedného tria predsedníctiev. Za svoje úspechy toto trio považuje podľa španielskeho diplomata rozšírenie bezvízového styku pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko, či udelenie kandidátskeho štatútu pre Čiernu Horu.

Pre Belgicko, ktoré je zakladajúcou krajinou EÚ, išlo v poradí už o 12. predsedníctvo, ktoré, ako poznamenal veľvyslanec Alain Cools, zvládlo aj napriek tomu, že sa v krajine od volieb nepodarilo sformovať vládu. Pod belgickou taktovkou sa podarilo nájsť kompromis v otázke budúcoročného rozpočtu EÚ (kde na seba narážali rozličné predstavy EP a členských štátov o jeho navýšení). Viedli sa tiež finále rokovania o znení nariadenia o Európskej občianskej iniciatíve.

Medzi ďalšie úspechy ostatného obdobia zaradil dohodu o „Európskom semestri“, regulácii finančného sektora, vznik Európskej rady pre systémové riziká, dobudovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, dohodu o voľnom obchode s Južnou Kóreou a smernicu o boji proti fačovaným liekom.

Oficiálny program maďarského predsedníctva pod názvom Silná Európa (Strong Euroe) je k dispozícii na oficiálnej stránke. Jeho súčasťou je podľa veľvyslanca Maďarskej republiky na Slovensku Antala Heizera okrem iného aj dôraz na ľudský faktor v zmysle dodania „ľudskej tváre európskej integrácii“.

Pokiaľ ide o mediálny zákon, podľa veľvyslanca platí, čo povedal v piatok premiér Orbán, že ak Komisia identifikuje v legislatíve problém, Maďarsko zákon zmení. Komisia bude podľa vedúcej Stáleho zastúpenia Európskej komisie  Andrei Elshekovej-Matisovej sledovať vývoj v Maďarsku, a skúma maďarský zákon z hľadiska súladu s európskou smernicou o audiovizuálnych službách.

Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Andrzej Krawczyk uviedol, že oficiálne začali prípravy na poľské predsedníctvo (ktoré začne v lete 2011) až v januári 2010, od mája potom prebiehali konzultácie o programe s ďalšími partnermi. Poľsko odštartuje nové trio predsedníctiev – Poľsko – Dánsko – Cyprus. Poľské priority budú predstavené len pár dní pred  samotným začiatkom, „pretože teraz je dôležité predsedníctvo Budapešti“, ktoré plánujú Poliaci pozorne sledovať.

Sú však isté línie, ktorými sa predsedníctvo bude určite zaoberať. Medzi ne radí „únikovú stratégiu z krízy“, vzťahy v rámci Východného partnerstva, energetickú politiku, diskusiu o obrannej a bezpečnostnej politike a samozrejme finančná perspektíva Únie na ďalších sedem rokov.

Priority Komisie

Z pohľadu Európskej komisie je pre rok 2011 dôležitých 5 priorít, ktoré komunikuje jednotlivým predsedníctvam.

  • udržateľné oživenie po hospodárskej kríze
  • rast pre zamestnanosť (realizácia stratégie EÚ 2020). Európska komisia má ambíciu dostať podstatu tejto stratégia viac do povedomia širšej, aj laickej verejnosti, pretože ako hovorí vedúca zastúpenia EK Andrea Elscheková –Matisová „nie je to niečo, čo bolo rozhodnuté v Bruseli, ale niečo čo pomôže Slovensku“. Plánuje sa preto aj séria podujatí a seminárov, ktorá má dať odpoveď na otázku, kde sa Slovensko pohľadu cieľov a vlajkových iniciatív stratégie nachádza a ako je nastavená jeho trajektória.
  • Nová podoba európskeho rozpočet, ktorá by mala odrážať snahu sledovať cieel EÚ 2020
  • Občianska agenda
  • Posilnenie EÚ na svetovej scéne

Rok dobrovoľníctva

Rok 2011 bol v Európskej únii vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Podľa Elschekovej-Matisovej je chystaná informačná kampaň o dobrovoľníckej práci na Slovensku opodstatnená. V Európe sa dobrovoľníctvu venuje každý 5 človek, na Slovensku je to 10 až 19 ľudí, zväčša ide o mladé ženy  vo veku 15 až 30 rokov angažujúce sa v sociálnej oblasti alebo oblasti životného prostredia.  Na Slovensku chýba legislatívny rámec pre dobrovoľnícku prácu, potrebné je tiež zabezpečenie základnej infraštruktúry , udržateľné financovanie dobrovoľníckych organizácií a v neposlednom rade pochopenie a spoločenské docenenie dobrovoľníctva.