„Predstav si nový svet“ – cez fotografiu

Európska komisia pozýva amatérskych a profesionálnych fotografov, aby sa zapojili do súťaže „Predstav si nový svet“. Vyhlásila ju 19. júna 2009 ako aktivitu v rámci Európskeho roka tvorivosti a inovácie 2009. Uzávierka súťažných fotografií je 31. augusta 2009.

Súťaž sa zameriava na podporu a propagáciu predstavivosti autora. „Od fotografov sa požaduje, aby sa zahĺbili do svojej predstavivosti a vytvorili originálnu prácu, ktorá vyjadrí ich víziu ‘nového sveta’,” píše sa na oficiálnej webstránke súťaže.

Súťaží sa o fotografické vybavenie a zájazdy do vybraných miest v členských krajinách EÚ. Víťazov vyberie odborná porota v nasledovnom zložení:

  • Chris Wainwright (prezident Európskej ligy umeleckých akadémií), predseda poroty,
  • Claude Bussac (riaditeľka PhotoEspana),
  • Francois Hébel (riaditeľ Rencontres d’Arles),
  • Orsolya Korosi (výkonná riaditeľka Maďarského domu fotografie),
  • Vangelis Ioakimidis (riaditeľ Múzea fotografie v Solúne),
  • Elina Brotherus (umelecká fotografka),
  • Klavdij Sluban (profesionálny fotograf).

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má trvalé bydlisko v niektorej z členkých krajín EÚ. Viac informácií je možné nájsť na oficiálne stránke súťaže www.imagine2009.eu.