Premiér Fico chystá dialóg s opozíciou o prehlbovaní integrácie

Zdroj: TASR, Martin Baumann

Premiér Fico sa včera (30. júla) stretol s predsedami všetkých opozičných politických strán. Hlavnou témou bola kríza v eurozóne a budúcnosť EÚ. „Opakovane chcem potvrdiť, že situácia v eurozóne je mimoriadne vážna. Nemôžeme vylúčiť, že v blízkej dobe prídu ďalšie komplikácie,“ zdôraznil premiér.

Ako ďalej informoval vláda sa pripravuje na rozhodnutia, ktoré eurozónu a EÚ čakajú v najbližších týždňoch. „Predseda Európskej rady predloží detailný materiál, ktorý bude obsahovať celý rad konkrétnych opatrení prehlbujúcich európsku integráciu v takom rozsahu, o akom sme možno v minulosti ani nesnívali a ťažko budeme snívať aj do budúcnosti,“ vysvetlil.

Opozičných lídrov informoval, že vláda chce urobiť všetko pre záchranu eura. Zároveň sa hlási k silnej Európe a verí, že prehlbovanie vnútornej integrácie môže byť nástrojom na boj proti kríze.

Ponúkol im tiež pravidelné stretnutia na úrovni predsedov politických strán s expertmi, ktorých hlavnou náplňou by boli práve pripravované opatrenia. „Ponúkol som predstaviteľom opozície dialóg, že by sme sa stretávali na úrovni predsedov politických strán s expertmi a na týchto stretnutiach by sme prerokovali všetky detaily, ktoré môžu byť v rámci prehlbujúcej sa integrácie pre Slovenskú republiku buď neprijateľné, alebo priam až nebezpečné,“ pokračoval premiér.

Podľa jeho slov všetky strany prejavili záujem prehlbovať európsku integráciu. „V tomto jednoducho nie je žiadny rozpor a zopakujem, všetky politické strany sa zúčastnili na tomto stretnutí,“ zdôraznil.

Včera zároveň mimoriadne zasadala vláda. Ohrozený je totiž rozpočtový cieľ na tento rok. Treba teda prijať dodatočné opatrenia v hodnote 498,2 milióna eur. Tohtoročný limit pre deficit bol stanovený na 4,6 % HDP.

"Identifikované riziká rozpočtu, najmä nerozpočtovanie viacerých výdavkových položiek a nadhodnotenie niektorých príjmov, dokazujú, že rozpočtovaný cieľ nie je možné naplniť v rámci parametrov schválených minulou vládou," tvrdí ministerstvo financií.

Vláda za najväčšie negatívum považuje zníženie daňových príjmov o 348 miliónov eur. Pod dieru sa výrazne podpísala aj povinnosť doplniť núdzové zásoby ropných výrobkov, čo vyšlo 95 miliónov eur a nadkontrahácia v rámci Regionálneho Operačného programu za 76 miliónov eur.

Časť výpadku (80 miliónov eur) by mal kryť vyšší výnos z dividend zo spoločností s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR a 35 miliónov by sa malo ušetriť na odvode do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet zároveň čakajú reštrikcie a škrty vo výdavkoch.

O 40 miliónov viac si vláda sľubuje od novely o sociálnom poistení, ktorá by mala vstúpiť do platnosti o mesiac skôr. Apeluje tiež na mestá, obce a vyššie územné celky, ktoré vyzvala, aby svoje výdavky v záujme ozdravenia verejných financií prispôsobovali príjmom.

(EurActiv/TASR)