Premiér: Slovensku hrozí, že nestihne vyčerpať 250 – 600 miliónov eur

Rober Fico a José Manuel Barroso, Zdroj: EurActiv.sk, Zuzana Tučeková

Premiér Robert Fico spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom a podpredsedom vlády pre investície Ľubomírom Vážnym sa včera v Bruseli stretli s predsedom Európskej komisie (EK) Josém Manuelom Barrosom a podpredsedom EK, slovenským komisárom Marošom Šefčovičom.

Hlavnou témou boli otázky spojené s nevyčerpanými európskymi fondmi v súčasnom období, ale aj s financovaním z budúceho sedemročného rámca po roku 2014. Ako vyhlásil premiér Slovensku hrozí, že nestihne vyčerpať 250 – 600 miliónov eur, ktoré mu boli určené na roky 2007 – 2013. V snahe o nájdenie spôsobov ako čerpanie zefektívniť vznikne osobitná expertná skupina.

"Expertná skupina má v priebehu mája pripraviť správu o tom, ako môže Slovensko a Európska komisia pracovať, aby sme zabezpečili väčšiu mieru pružnosti a zrealizovali efektívne míňanie sumy 250 až 600 miliónov eur," povedal podľa TASR Fico po stretnutí s Barrosom. Ide o sumu, ktorá môže byť považovaná za ohrozenú pri čerpaní eurofondov, za čo môže podľa jeho slov bývalá vláda.

"My by sme privítali, keby bola možnosť tieto peniaze použiť na vytváranie pracovných miest pre mladých," dodal. Rovnako je na Slovensku podľa neho problém aj so skupinou ľudí vo veku nad 50 rokov, ktorí si ťažko hľadajú prácu. Eurofondy sú tiež podľa Fica potrebné na budovanie infraštruktúry na Slovensku.

„Treba vyvinúť všetko úsilie, aby sa tento rok zabránilo stratám. To okrem iného zahŕňa urýchlenie predkladanie veľkých projektov v oblasti infraštruktúry a tiež efektívnejšie využívanie prostriedkov vyčlenených pre najzraniteľnejšie skupiny,“ konštatoval predseda Komisie.

Podľa Vážneho jedným z podnetov rokovania je záväzok poskytnúť do 22. mája, do najbližšieho summitu EÚ, rozhodnutie o tom, či sme schopní použiť nevyčerpané eurofondy z minulých rokov aj bez zmeny nariadení zo strany EK a EP, alebo či budeme musieť ísť cestou zmeny nariadení, čo je z jeho pohľadu podstatne komplikovanejšia situácia.

Zmeny nariadení sa týkajú možnosti predĺženia platnej dvojročnej doby čerpania eurofondov z predošlých rokov o ďalší rok, čiže pre eurofondy z roku 2011 by to znamenalo predĺžiť ich splatnosť do konca roku 2014.

Podpredseda vlády zdôraznil, že pre Slovensko by z časového hľadiska aj z hľadiska implementačnej schémy bolo najlepšie nemeniť platné nariadenia a pokúsiť sa vyčerpať ešte počas tohto roku prostriedky z eurofondov určené pre konkrétne operačné programy.

Pokiaľ ide o rokovania o takzvanej partnerskej dohode o využití eurofondov do roku 2020, podpredseda Komisie Šefčovič konštatoval, že slovenský premiér požiadal predsedu EK, aby sa dôraz nekládol na "mäkké opatrenia," ale na skutočné projekty, napríklad na dostavbu infraštruktúry a programy pre rozvoj obcí a miest, kde podľa Fica ide o udržateľné opatrenia a záruku tvorby nových pracovných miest do budúcnosti.

Európska komisia podľa jej podpredsedu oceňuje, že Slovensko úspešne používa eurofondy prostredníctvom iniciatívy EÚ zameranej na tvorbu pracovných miest pre mladých ľudí. Ficova správa, že už došlo k vytvoreniu 6 tisícok pracovných miest, pričom existuje kapacita na tvorbu ďalších pracovných príležitostí, sa v Bruseli podľa Šefčoviča stretla s veľkým pochopením.

Z hľadiska budúceho programovacieho obdobia na roky 2014 až 2020 premiér Fico uviedol, že ak chce Slovensko udržať svoj pozitívny hospodársky rast, znižovať nezamestnanosť a udržať deficit na úrovni 3 %  bez hrozby ďalšieho zadlžovania, tak musí využiť prostriedky vyčlenené na toto obdobie predovšetkým na podporu udržateľného rastu.

"Oceňujem, že tento postoj zaujala aj Európska komisia, pretože vláda SR mala pocit, že bude tlak zo strany Komisie na financovanie takzvaných mäkkých opatrení, školení, tréningov a rekvalifikácií, ktoré nemajú taký efekt na podporu hospodárskeho rastu ako financovanie infraštruktúry," zdôraznil Fico. Uvítal postoj Barrosa a EK, že majú záujem podporovať projekty, ktoré Slovensko považuje za prioritné.

(EurActiv/TASR)