Premiér: Trojpercentný tohtoročný deficit je pre nás dôležitý

Zdroj: TASR, Martin Baumann

Jarný summit Európskej rady sa už tradične venuje ekonomickým otázkam a najmä európskemu semestru koordinácie hospodárskych politík členských štátov. Ako uviedli diplomati, pôjde buď o pokojný summit, alebo o konflikt úspory verzus rast. Francúzsky prezident Francois Hollande tento týždeň opäť upozornil, že krajine sa zrejme tento rok nepodarí splniť 3-percentný cieľ pre deficit. Komisia pritom pred časom naznačila, že krajina môže dostať viac času.

Ako pripustil premiér počas letu na summit, táto téma na rokovania zrejme príde veľmi prirodzene vzhľadom na to, že Francúzsko o tom pravidelne hovorí. „Slovenská vláda má k tomu jasné stanovisko, pokiaľ ide o rok 2013, trváme na dodržaní pravidiel zo strany všetkých členských štátov, teda ak Slovensko má podmienku 3 %, budú 3 %. Toto by mali dokázať aj všetky ostatné štáty,“ zdôraznil Fico.

Pokiaľ však ide o roky 2014, 2015 a 2016, vláda je podľa jeho slov pripravená zúčastniť sa na diskusii o spomalení konsolidácie. „Ale len za podmienky, že bude platiť rovnako pre všetky krajiny a veľké krajiny nebudú mať výnimky na úkor malých krajín,“ dodal.

Potvrdil, že Slovensko 3 % v roku 2013 splní. „Tri percentá sú pre nás dôležité, my si to uvedomujeme aj vo vzťahu k zahraničiu, Slovensko je vnímané ako veľmi spoľahlivý partner. Napríklad nás presúvajú z rizikovej do stredne rizikovej zóny,“ vysvetlil a zároveň poukázal na nedávny mimoriadne úspešný predaj desaťročných dlhopisov za 1,75 miliardy eur s historicky najnižším úrokom. „Verím, že keď v roku 2013 udržíme deficit pod 3 % budeme mať dosť sily aj na štartovanie hospodárskeho rastu.“

Lídri sa tiež budú zaoberať požiadavkami Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o viacročný rozpočet EÚ na nadchádzajúcich sedem rokov. Poslanci totiž včera prijali uznesenie, v ktorom ho odmietli v tej podobe, ako bol prijatý na summite vo februári. Pre budúcu dohodu stanovili tri podmienky. V prvom rade chcú presadiť tzv. revíznu klauzulu, ktorá by umožnila prehodnotenie finančného výhľadu približne v polovici jeho trvania.

Požadujú aj flexibilitu vo výdavkoch, teda možnosť presúvať zdroje z jednej výdavkovej oblasti do druhej podľa aktuálnych potrieb. Do tretice, Parlament dlhodobo presadzuje posilnenie tzv. vlastných zdrojov európskeho rozpočtu, ktoré by oslabili závislosť úniovej pokladnice na národných príspevkoch.

Premiér chce absolvovať aj bilaterálne stretnutia. „Najmä nám záleží na tom, aby nás Európska komisia pri míňaní peňazí z európskych fondov netlačila do tzv. mäkkých opatrení, aby sme zbytočne nemíňali peniaze na rôzne preškoľovacie kurzy, rekvalifikácie, ale tieto peniaze išli do hospodárskeho rastu a najmä do infraštruktúry,“ konštatoval Fico.

„V tomto je medzi nami a Európskou komisiou spor, ale snažíme sa jej vysvetliť, že ťažko od nás môžu očakávať udržiavanie deficitu pod 3 % a hospodársky rast, ak máme podstatnú časť peňazí minúť na rôzne rekvalifikačné kurzy,“ pokračoval.

Ako druhú tému podčiarkol nezamestnanosť mladých ľudí. Poukázal na úspešnú realokáciu zdrojov a dobre rozbehnutý projekt, ktorý pripravil minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. „Chceme Komisiu požiadať o väčšiu pružnosť pri ďalších presunoch peňazí ešte v roku 2013.“

Okrem summitu dvadsaťsedmičky prebehne aj summit eurozóny. Okrem schvaľovania rokovacieho poriadku sa lídri zrejme dotknú otázky pomoci Cypru, ku ktorej budú v piatok zasadať aj ministri financií. Premiér zopakoval, že slovenskou podmienkou ostáva, aby ostrov najprv poskytol informácie o slovenských firmách, ktoré ho využívajú ako daňový raj.

„Zaujímavé je, že tento tlak sa nám už pomaly opláca, pretože sme na Cyprus na konci roka 2012 urobili nejaké požiadavky a to, čo niekedy trvalo dvesto, tristo, štyristo dní, trvalo 15 dní,“ poukázal. Na otázku, či sa aj niečo zaujímavé dozvedeli odpovedal: „Treba vydržať chvíľku.“