Preteky o ratifikáciu Lisabonskej zmluvy

Donald Tusk, zdroj: juniorfoto.blog.pl

Krátka správa

Už vo februári budúceho roka by mal o Lisabonskej zmluve hlasovať Európsky parlament. Vyplýva to zo správy Výboru pre ústavné veci EP, ktorej autormi sú Iñigo Méndez de Vigo (EPP-ED) a Richard Corbett (SES). Hlasovanie by sa malo prebehnúť na plenárnej schôdzi v Štraburgu.

Ak by sa tak stalo Parlament by bol prvým zákonodarným zborom, ktorý zmluvu schváli, ešte pred tým, než k procesu ratifikácie pristúpia jednotlivé členské krajiny.

Poľský predseda parlamentu Komorowski vyhlásil, že Poľsko chce byť práve tou prvou z členských krajín, ktorá Lisabonskú zmluvu ratifikuje. Informovala o tom tlačová agentúra TASR. Nová poľská vláda tak chce dokázať, že to s proeurópskou orientáciou myslí vážne. Od novozvoleného premiéra Donalda Tuska sa dnes očakáva, že predstaví program vlády zloženej z Občianskej platformy a agrárnej Poľskej ľudovej strany. Rovnako sa predpokladá, že v ňom bude európska agenda silne prítomná.

Nový poľský prístup Brusel víta, kedže s debatami o inštitucionálnej reforme už Únia stratila mnoho času, pričom veľký podiel z tohoto času musela venovať presviedčaniu bývalej poľskej vlády Jaroslawa Kaczynského, ktrorá v Bruseli tvrdo presadzovala národné záujmy.

Predstavitelia novej vlády však s poľutovaním priznali, že napriek zmene vo vedení krajiny, nebudú môcť ratifikovať Chartu základných práv, z ktorej jej predchodcovia vyjednali výnimku, podobne ako má Veľká Británia. Na jej presadenie v Sejme (poľský parlament) nemá totiž dostatočnú dvojtretinovú väčšinu.

Okrem problematických vzťahov s EÚ má Poľsko dlhodobo komplikovaný vzťah s Nemeckom. Ďalším Tuskovým krokom smerom k zvýšeniu medzinárodného profilu svojej vlády je nominácia Wladyslawa Bartoszewského na post zahraničnopolitického poradcu premiéra i ministra zahraničných vecí pre Nemecko, Rusko a Izrael.

Nominácia je „symbolická“ pretože ide o 85-ročného historika, člena protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny, ktorý prežil Osvienčim. Napriek tomu je známy svojimi silnými väzbami na Nemecko, kde dlhé roky pôsobil na rôznych univerzitách.

Donald Tusk označil Bartoszewského za „patróna novej kapitoly v poľskej histórii“, píše Deutche Welle. Bývalý premiér, aj v kontexte vyjednávania o podmienkach Lisabonskej zmluvy, pripomínal Nemecku a celej EÚ mieru utrpenia Poľska v druhej svetovej vojne.


Hlasujte: Má byť Reformná zmluva ratifikovaná v referende?