Príde Británia a Francúzsko o svoj vplyv v BR OSN?

Krátka správa

Podľa správy think-tanku, ktorý analyzoval návrh novej zmluvy EÚ sa Británia bude musieť vzdať kresla v Bezpečnostnej rade OSN. Analýza sa odvoláva na časť návrhu textu Reformovanej zmluvy o Vysokom predstaviteľovi pre zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku. Kritici tvrdia, že podstata úradu zodpovedá ministrovi zahraničia EÚ, tak ako bol definovaný v ústavnej zmluve a zmenil sa len názov úradu. Vysoký predstaviteľ bude reprezentovať Úniu v tých otázkach, kde štáty prijímu spoločnú pozíciu.

Podľa pripravovanej zmluvy, tie štáty, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady OSN požiadajú Vysokého predstaviteľa aby prezentoval spoločnú pozíciu Únie, ak sa k nej predtým dospelo.

Lee Rotham, ktorý vedie Skeptika group, podľa britskej tlače tvrdí, že Francúzsko a Británia sa budú musieť v BR podriadiť Vysokému predsatviteľovi. Britské ministerstvo zahraničia dôrazne odmietlo výsledky tejto analýzy. Uviedlo, že Vysoký predstaviteľ už teraz má možnosť vystúpiť v BR a nová zmluva jeho pozíciu v tomto smere nemení. Zdôraznilo, že podľa Chraty OSN medzinárodné organizácie ako EÚ nemôžu byť členmi Bezpečnostnej rady.

Briské ministerstvo na svojej stránke zverejnilo text s názvom 10 mýtov o Reformovanej zmluve EÚ, kde tvrdenie o nutnosti vzdať sa kresla v BR stojí na prvom mieste.