Priority frakcií EP pre rok 2008

Krátka správa

Lídri jednotlivých skupín Európskeho parlamentu sa zhodujú len v jednej veci: treba sa sústrediť na ratifikáciu schválenej Lisabonskej zmluvy. Okrem tohto bodu sa ich ostatné priority stanovené pre rok 2008 výrazne líšia. Vyplynulo to z konferencie, ktorú zorganizovalo Centrum pre európsku politiku (EPC).

Joseph Daul, líder stredopravej frakcie EPP-ED, odporúča EÚ, aby v roku 2008 používala “skromné a kázne hodné slová.” Podľa neho by nebolo vhodné, ak by nejaké vyjadrenie spôsobilo riziko neratifikovania Lisabonskej zmluvy. “Posvätne” sa o ratifikácii dokumentu vyjadril aj Martin Schulz, šéf ľavicovej PES. Podľa neho by mala byť EÚ radšej veľmi opatrná, ako prehnane optimistická. Iba Graham Watson, líder liberálnej ALDE, vyjadril jednoznačnú vieru, že text ratifikuje všetkých 27 krajín.

Po tom, čo EÚ dorieši reformu svojich inštitúcií, mala by začať rozmýšľať o svojom mieste v globálnej politike, konštatoval Joseph Daul. Podčiarkol: “Európa musí hrať svoju rolu obhajcu štandardov ochrany spotrebiteľa a životného prostredia.” Mala by na svojich štandardoch trvať aj vtedy, keď rokuje so svojimi obchodnými partnermi tvárou v tvár. Vyzval na “odtabuizovanú” diskusiu s USA. V agende EPP-ED sa v roku 2008 vyskytnú nasledovné ciele: boj proti kriminalite a teroristickým sieťam, vytváranie jednotného trhu s energiami a ochrana Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Priorita PES je neprekvapujúco jasná: ochrana a presadzovanie sociálnej politiky. Martin Schulz na margo toho povedal: “Európa nie je sociálna, [či už] s alebo bez reformnej zmluvy.” Okrem toho poukázal na potrebu vyváženého ekonomického prístupu. Zabezpečenie sociálnejšej Európy je pre socialistov hlavným cieľom zahraničnej politiky. V tejto súvislosti budú ich dominantnými témami otázka Kosova a nadchádzajúce Francúzske predsedníctvo.

Liberáli z ALDE sú za “menej reflexie” a “viac akcie.” Ich predseda, Graham Watson, podčiarkol, že EÚ si musí “dať svoj dom do poriadku” ešte pred tým, ako v roku 2009 začnú platiť ustanovenia Lisabonskej zmluvy. Zvlášť vyzval Parlament, aby sa už teraz začal pripravovať na posilnenie svojich rozhodovacích právomocí.