Priority Slovinského predsedníctva

Krátka správa

Slovinský veľvyslanec pri Európskych spoločenstvách, Igor Senčar, načrtol kľúčové oblasti, v ktorých by mali byť prijaté rozhodnutia počas nadchádzajúceho predsedníctva jeho krajiny:

  • Lisabonská zmluva

Slovinsko sa chystá byť vzorom pre ostatné krajiny a chcelo by ratifikovať Lisabonskú zmluvu skoro po tom, ako sa ujme predsedníctva. Lisabonská zmluva by mala byť podpísaná hlavami štátov už o dva týždne.

  • Rast a zamestnanosť

Na jarnom summite Rady sa bude diskutovať o implementácii ďalšieho lisabonského cyklu. Ide o neustále prebiehajúcu revíziu obnovenej Lisabonskej stratégie. Senčar povedal, že stratégie „funguje dobre“ a dal jasne najavo, že neočakáva žiadne radikálne zmeny. Stratégia by sa mala podľa neho zamerať na vedu a rozvoj (R&D), malé a stredné firmy (SME) a vytváranie flexibilných trhov.

  • Klimatické zmeny

Začiatkom roka 2008 sa bude EÚ zamýšľať nad dvoma kľúčovými otázkami. V nadväznosti na závery klimatického summitu na Bali, ktorý začne o týždeň, bude musieť prijať návrhy ďalších politík. Dôraz bude zrejme kladený predovšetkým na systém obchodovania s emisiami a technológiu zachytenia a uskladnenia CO2. EÚ bude tiež musieť zaujať stanovisko k svojim klimatickým záväzkom a postupne začať pripravovať ďalší klimatický summit OSN, ktorý by sa mal uskutočniť koncom roka 2009 v Kodani.

  • Energetika

Počas Slovinského predsedníctva bude potrebné vyriešiť otázku spoločného základu pre konečnú fázu liberalizácie energetických trhov. Ide konkrétne o reformu trhu s elektrickou energiou a zemným plynom.

  • Západný Balkán

Senčar podčiarkol „nesmiernu dôležitosť“ stability v regióne Západného Balkánu. Tento „nedokončený príbeh“ je podľa neho pre EÚ najväčšou súčasnou výzvou. Slovinskou „vysokou prioritou“ bude rozvíjanie kontextu európskej budúcnosti týchto krajín. Krajina by bola podľa veľvyslanca rada, ak by sa počas 1. polroka 2008 podarilo uzavrieť Stabilizačné a asociačné dohody (SAA) s regiónom.

Spomedzi balkánskych otázok je najpálčivejšou budúci štatút Kosova. Podľa Senčara sa rozhovory dostávajú do kritickej fázy. Európska únia nedokáže zaujať jednotné stanovisko k prípadnému jednostrannému vyhláseniu jeho nezávislosti. „Jednota EÚ je nevyhnutná“, tvrdí veľvyslanec.