Problém v maďarskej ústave vidí aj Rada Európy

Zdroj: TASR/MTI

Tento vývoj pravdepodobne zohrá dôležitú úlohu v rozhodnutí Európskej komisie, ktorá hodnotí, či spustí procedúru pre porušenie zmluvy voči Maďarsku práve pre otázku súdnictva.

Dve nezávislé delegácie Benátskej komisie, čo je odborne vysoko rešpektovaný orgán Rady Európy špecializovaný na ústavné veci členských štátov, navštívili Budapešť v dňoch 20. a 21. februára 2012. Jedna z nich mala za úlohu preskúmať novú legislatívu z pohľadu právneho postavenia a odmeny sudcov ako aj zákon o organizácii a administrácii súdov. Druhá delegácia sa venovala nedávno prijatému zákonu o náboženských slobodách.

Experti na ústavné právo sa zhodli, že prijatie zákon týkajúcich sa súdnictva priniesli do tohto systému v Maďarsku radikálnu zmenu.

„Aj keď sa v rámci maďarskej ústavnej tradície možno dajú ospravedlniť niektoré z novozavedených elementov, reforma ako celok ohrozuje nezávislosť súdnictva. Zavádza unikátny systém súdnej administratívy, ktorá neexistuje v žiadnej inej európskej krajine“, uvádza Benátska komisia.

Inštitúcia so sídlom v Štrasburgu vymenovala dlhší zoznam vecí, ktoré sú podľa nej zdrojom pre obavy. Prvá z nich je voľba predsedu národného súdneho úradu na deväťročné obdobie (ktoré môže byť neobmedzene predlžované blokujúcou menšinou 1/3 členov Parlamentu.

Veľmi extenzívny je podľa komisie aj zoznam právomocí predsedu tohto úradu, jeho silný vplyv na menovanie predsedov súdov a ďalších služobne starších sudcov, právomoc preradiť sudcov proti ich vôli  a uvaliť sankcie v prípade neuposlúchnutia, rozhodovanie o predčasnom dôchodku pre sudcov a podobne.

„(Benátska) Komisia dospela k záveru, že hlavné elementy reformy – k zostanú nezmenené – sú nielen že v rozpore s európskymi štandardami pre organizáciu súdnictva, najmä pokiaľ ide o jeho nezávislosť, ale sú problematické aj z hľadiska práva na spravodlivý proces podľa článku 6. Európskeho dohovoru o ľudských právach.“ Benátska komisia je toho názoru, že nová maďarská ústava by mala myť „tam kde je to potrebné“ upravená.

Doteraz maďarské úrady vykazovali istú dávku flexibility pri úprave niektorých zákonov, no nie ústavy.

„Komisia zotrváva pri názore, že základy nezávislosti súdnictva vrátane silného systému bŕzd a protiváh by mali byť regulované v samotnej ústave a preto by mal byť Základný zákon (ako sa maďarská ústava nazýva) zmenený“, uviedla Benátska komisia.

Vláda v Budapešti má do 7. apríla čas na to, aby odpovedala na dve odôvodnené stanoviská  a dva obyčajné listy Európskej komisie.