Prvá občianska iniciatíva sa týka GMO

Kukurica ako GMO?

Petícia, ktorá žiada moratórium na celú produkciu GM plodín v Európe až kým nebude pripravený bezpečný režim pre takéto plodiny, bola spustená v marci 2010.

Iniciatívu, za ktorou stojí medzinárodná mimovládna organizácia Greenpeace odštartoval súhlas EK s pestovaním geneticky modifikovaných zemiakov firmy BASF. 

Podľa Greenpeace bol už 28. septembra dosiahnutý počet jeden milión podpisov a podpisy stále pribúdajú z celej Európy každým dňom.

Predsedu Európskej komisie informovali o petícii včera, organizátori dúfajú, že sa dohodnú aj na osobnom prevzatí petície s podpismi v nasledujúcich týždňoch.

Bude to prvá petícia, ktorú predložia v rámci Občianskej iniciatívy, ktorú do európskeho primárneho práva priniesla Lisabonská zmluva (v platnosti od decembra 2009). Jej cieľom je umožniť občanom EÚ priamo sa podieľať na legislatívnom procese.

Ak sa Občianskej iniciatíve podarí získať aspoň milión podpisov z významného počtu členských krajín, Komisia sa musí takýmto návrhom vážne zaoberať.

Organizátori petície tvrdia, že Komisia nemôže ignorovať, že verejnosť odmieta GM plodiny a vyzvali európsku exekutívu, aby „rýchlo konala v snahe riešiť obavy európskych občanov, vlád členských štátov a nezávislých vedcov“.

Komisia bude iniciatívu pozorne študovať

Hoci nariadenie EÚ, ktoré definuje vykonávacie predpisy pre občiansku iniciatívu je ešte len v legislatívnom procese , podľa Komisie to nebráni tomu, aby sa petíciou riadne zaoberali.

Hovorca Komisie pre EurActiv povedal, že ak Komisia dostane oficiálnu žiadosť, podrobí petíciu „testu prípustnosti“, teda či predmet petície spadá do jej kompetencií. Keďže takáto iniciatíva je prvá svojho druhu bude posudzovaná veľmi pozorne, dodal hovorca.

Ak petícia testom prístupnosti prejde, čo Komisia predpokladá, a oficiálne sa stane Občianskou iniciatívou ako ju definuje Lisabon, bude mať exekutíva štyri mesiace na to, aby formulovala svoju odpoveď.

Pozície

EuropaBio, európska asociácia zostupujúca biopriemysel považuje petíciu za „mediálny hon“, ktorý vedú aktivisti proti technológiám GM a tvrdí, že spotrebitelia žiadajú o tejto technológii „fakty“.

Riaditeľ EuropaBio pre poľnohospodársku biotechnológiu Carel du Marchie Darvaas uviedol, že „oficiálne prieskumy, ktoré kladú dôležité otázky európskych občanov a berú do úvahy štatisticky relevantné hodnotenie ukazujú, že obavy z GMO nie sú rozšírené“.

Asociácia sa preto domnieva, že petícia neodráža presne to, čo si Európania myslia o tejto záležitosti. „Je všeobecne známe, že organizátori museli minimálne raz zresetovať online petíciu, kvôli nezrovnalostiam v zapisovaní“, uvádza Marchie Sarvaas.