Prvé kroky k Európskej diplomatickej službe

Do prípravných prác sa pustilo Slovinské predsedníctvo. Prvé diskusie sa odohrali na aprílovom stretnutí veľvyslancov pri EÚ. Hoci Slovinsko začalo so všeobecnými konzultáciami, ktorých výsledky Ľubľana predloží v správe o pokroku pri implementácii ustanovení novej zmluvy na júnovom summite, žiadne zásadné rozhodnutia sa pred predaním predsedníctva EÚ Parížu neočakávajú. 

Mnohí považujú ustanovenia o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (European External Action Service, EEAS), ako sa oficiálne nazýva, za jednu z najpodstanejších zmien, ktoré Lisabonská zmluva prináša. Diplomati ako napr. belgický minister zahraničia De Gucht a fínsky minister zahraničia Alexander Stubb vidia v EEAS momentum ďalšej integrácie. Od jej konkrétnej podoby a rozhodnutia členských štátov bude závisieť, či podstatne zmení spôsob, ako bude EÚ pôsobiť navonok.

Prípravy sú zatiaľ len v rovine opatrných konzultáciií kvôli írskemu referendu o Lisabonskej zmluve, pred ktorým je problematické akákoľvek diskusia o konkrétnej podobe novôt, ktoré zmluva zavádza. Predpokladá sa však, že aspoň základ, akési jadro, budúcej diplomatickej služby by malo existovať už v deň vstupu zmluvy do platnosti, čo sa očakáva 1. januára 2009.

Isté nie je ani to či delegácie, ktoré má Európska komisia v nečlenských krajinách budú premenované na veľvyslanectvá. Pracovný dokument cirkulujúci v bruselských kruhoch údajne navrhuje, aby boli veľvyslanci EÚ zodpovední Európskemu paralmentu podľa tradíciií amerického Kongresu, ktoprý schvaľuje politické nominácie, píše britský denník The Telegraph.

Európska diplomatická služba bude pomáhať Vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pozostávať bude z úradníkov z generálneho sekretariáru Rady, z úradníkov Komisie a diplomatov jednotlivých členských štátov. Ich počet sa zo začiatku odhaduje na 2 500 až 3 000, neskôr by mal ešte vzrásť.

Organizáciu a fungovanie vonkajšej služby EÚ upraví Rady rozhodnutím., uvádza Lisabonská zmluva. Rozhodnutia, ktorá sa očakávajú na októbrovom summite EÚ, sa budú týkať spôsobu personálneho obsadenia, financovania a tiež upravenia vzťahu nadradenosti a podriadenosti, teda, pod koho riadenie bude EEAS spadať, či pod Komisiu alebo Radu.