Prvý návrh viacročného rozpočtu v číslach zatiaľ nemá podporu

ilustračné foto, zdroj http://www.sxc.hu/

Cyperské predsedníctvo predložilo 46-stranový rokovací dokument. Na rozdiel od predchádzajúcich však už prvýkrát obsahuje konkrétne čísla. Dokument navrhuje zníženie o 50 miliárd eur naprieč všetkými rozpočtovými kapitolami.

Podľa nemenovaného diplomata je predsedníctvo presvedčené, že sa nedá vyhnúť skresaniu pôvodného návrhu Európskej komisie. Niektoré krajiny, napríklad Veľká Británia, pritom žiadajú škrt až 200 miliárd eur. Ďalšia skupina, vrátane Nemecka, presadzuje, aby bol rozpočet na úrovni 1 % HDP členských štátov, čo by znamenalo zníženie návrhu Komisie o 130 miliárd eur.

Porovnávanie s rámcovým návrhom Komisie je však zložité. Exekutíva napríklad na kohéznu politiku, vrátane nástroja Spájame Európu vyčlenila 376 miliárd eur. Cyperské predsedníctvo v tomto prípade uvádza síce 326,5 miliardy eur. Nástroj na rozvoj dopravnej, energetickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry však v tejto sume započítaný nie je. Predsedníctvo ho zaradilo do osobitnej podkapitoly „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“: Suma je však nižšia v porovnaní s pôvodným návrhom. Komisia predložila plán na 50 miliárd eur, cyperské predsedníctvo uvádza 36,3 miliardy eur.

Výdavky na podporu najchudobnejším regiónom by podľa dokumentu mali byť zastropované na 2,36 % hospodárskeho výkonu prijímajúcej krajiny. V súčasnosti je strop stanovený vyššie, na úrovni 2,5 % HDP. Zníženie by bolo zlou správou najmä pre nové členské štáty.

Nesúhlas

Európska komisia včera vyhlásila, že s návrhom cyperského predsedníctva nesúhlasí. „Komisia ostáva zaviazaná svojmu návrhu, ktorý nastoľuje správnu zodpovednú rovnováhu v čase krízy, či už z pohľadu celkovej sumy alebo z pohľadu rovnováhy medzi politikami,“ píše sa v stanovisku. Nový rozpočet podľa nej musí byť nástrojom na investície do rastu a zamestnanosti.

Európsky parlament zasa uviedol, že predsedníctvo vystavuje politiky EÚ riziku. Spravodajcovia k rámcu europoslanci Reimer Böge (EĽS, Nemecko) a Ivailo Kalfin (S&D, Bulharsko) uviedli, že jeho návrh je veľmi zlým signálom.

„Sme dôrazne proti takémuto vývoju, keďže nevyhnutne ohrozí budúcnosť niektorých kľúčových politík a programov. Sme presvedčení, že to obmedzí úlohu rozpočtu ako inštrumentu na tvorbu hospodárskeho rastu a pracovných miest,“ zdôraznili v spoločnom stanovisku.

Ako ďalej dodali, návrh predsedníctva je podľa nich v rozpore so záväzkami Európskej rady v pakte pre rast, ktorý prijala 29. júna na letnom summite. Poukázali na to, že ak by prešiel v takejto forme, okrem infraštruktúrnych nástrojov by utrpeli aj programy na výskum a inovácie. Ohrozené by boli aj projekty projekt zameraný na jadrovú fúziu ITER, navigačný systém Galileo či Európsky program monitorovania Zeme GMES.

Avšak švédska ministerka pre európske záležitosti Birgitta Ohlsonová upozornila, že dohoda nebude možná, ak bude škrt len na úrovni 50 miliárd eur a musí byť minimálne štvornásobný.

Ďalšie kroky

Predstavitelia cyperského predsedníctva pre EurActiv uviedli, že ich reakcie vôbec neprekvapili. Členské štáty v zastúpení diplomatov budú o návrhu diskutovať dnes. Predsedníctvo potom bude rokovať osobitne s každou krajinou, vrátane Chorvátska. Diskusie budú potom pokračovať na úrovni ministrov pre európske záležitosti, ktorí sa stretnú 20. novembra. Následne budú rokovať lídri na mimoriadnom summite 22. – 23. novembra.

Parlament v súčasnosti pripravuje svoje stanovisko a do novembrového summitu bude o ňom informovať Radu. Europoslanci by mohli vďaka Lisabonskej zmluve vetovať rozpočet v prípade, že nebude v súlade s ich požiadavkami.