Rada EÚ schválila nový systém riešenia daňových sporov

Zasadanie Rady EÚ pre hospodárske a finačné záležitosti v Luxembursku. FOTO. Twitter.com

Rada Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) v utorok schválila nový systém riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia medzi členskými štátmi.

Zhodu ministrov financií privítala aj Európska komisia. Na zasadnutí tiež prezentovala návrhy plánovanej rozsiahlej reformy systému DPH v EÚ a nového systému zdaňovania digitálnej ekonomiky.

Nástroj proti dvojitému zdaňovaniu

Rozhodnutie ministrov financií EÚ umožní, aby európske podniky a občania mohli rýchlejšie a účinnejšie riešiť spory vo výklade daňových zmlúv. Týka sa to problému dvojitého zdanenia, čo bola doteraz hlavná prekážka pre podniky. Vytvára neistotu, zbytočné náklady a problémy s hotovostnými tokmi.

https://euractiv.sk/clanky/danova-politika/tallin-medzinarodne-pravidla-proti-danovym-unikom-su-zastarane/

Dvojité zdanenie vzniká v prípadoch, keď si dve alebo viaceré krajiny nárokujú právo zdaniť rovnaký príjem alebo zisky fyzických a právnických osôb. Môže to byť dôsledok nesúladu vo vnútroštátnych pravidlách alebo rozdielnych výkladov dvojstrannej dohody o daniach, pokiaľ ide o dohody o transferovom oceňovaní.

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici upozornil, že vytvorením záväznej povinnosti členských štátov riešiť daňové spory včas, sa otvára priestor pre  zlepšenie právnej istoty a konkurencieschopnosti Únie.

Priaznivejšie daňové prostredie

„Nový systém je veľkým zlepšením. Vytvorením priaznivejšieho daňového prostredia a znížením nákladov pre podniky podporí investície,“ odkázal Toomas Toniste, minister financií Estónska, ktoré je v súčasnosti predsedajúcou krajinou v Rade EÚ.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/krajiny-eu-sa-nevedia-dohodnut-ako-zdanit-internetovych-gigantov/

Zlepšenia pravidiel, na ktorých sa dohodli ministri financií EÚ, poskytnú daňovým poplatníkom väčšiu istotu, pokiaľ ide o hľadanie riešenia pre ich výklad daňových zmlúv alebo problémy s dvojitým zdanením. Pôjde o širšiu škálu prípadov a členské štáty budú mať jasné termíny na to, aby sa dohodli na záväznom riešení. Odteraz budú mať aj zákonnú povinnosť prijať presvedčivé a vykonateľné rozhodnutia v rámci zlepšeného mechanizmu riešenia sporov.

Na základe prijatej dohody budú môcť účastníci daňového sporu zahájiť dvojročnú procedúru, ktorá bude tlačiť dotyčné členské štáty k hľadaniu priateľského riešenia sporu.

Ak sa sa to nepodarí v lehote dvoch rokov, krajiny musia zriadiť poradnú komisiu, ktorá bude mať šesť mesiacov na vydanie konečného záväzného rozhodnutia o riešení sporu. Komisia má podľa novej legislatívy pozostávať z troch nezávislých členov a zástupcov príslušných orgánov. V prípade, že členské štáty tento postup nedodržia, daňovník môže podať žalobu na vnútroštátny súd.

Komisia pripomenula, že v súčasnosti existuje približne 900 sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ, ktorých hodnota sa odhaduje na 10,5 miliardy eur.

Mobilizácia financií v boji proti zmene klímy

Rada ministrov financií tiež dospela k spoločnému postoju EÚ pred novembrovou konferenciou OSN ohľadom klimatických zmien. Rada týmto dokumentom dáva európskym zástupcom mandát pre vyjednávanie financovania ochrany klímy.

Podľa záverov Ecofinu je v boji proti klimatickým zmenám kľučová úloha verejných financií. Členské štáty sa zaviazali k navýšeniu sumy verejných príspevkov pre túto oblasť. Pripomínajú však, že zaťaženie je potrebné spravodlivo rozdeliť medzi rozvinuté krajiny a že v budúcnosti sa musí okruh prispievateľov rozšíriť.

Konferencia prebehne v nemeckom Bonne a nadviaže na globálnu dohodu o zmene klímy, ktorá sa dosiahla 12. decembra 2015 v Paríži.