Radikálne znižovanie výdavkov na administratívu v EÚ

 

Krátka správa

Fínske predsedníctvo plánuje znížiť v nasledujúcich siedmych rokoch počet zamestnancov Komisie o 1700 miest – teda asi o 8,5% z celkového stavu. Podľa Predsedníctva sa Komisia nemôže vyhnúť procesu, ktorý prebieha aj v mnohých členských krajinách – znižovaniu byrokracie a podpore efektivity.

Za týmto účelom schválila Rada návrh Predsedníctva na zníženie rozpočtu európskej exekutívy určeného na platy zamestnancov. Pôjde však o zníženie v relatívnom, nie absolútnom vyjadrení – vzhľadom na rozšírenie EÚ, počas ktorého pribudlo do Únie desať nových členov (a ďalší dvaja pribudnú v 2007 alebo 2008) sa prostriedky určené pre zamestnancov Komisie zvýšia o 3,4% v porovnaní s rokom 2006.

Komisia s rozhodnutím Rady nesúhlasí. Podľa komisárky pre rozpočet Dalie Gryubauskaite sú výdavky administratívy EÚ v porovnaní s národnými minimálne – 5,5% rozpočtu pre všetky inštitúcie EÚ, 3,4% pre Komisiu samú. V členských krajinách tvoria výdavky na národnú administratívu 23 až 28%.

Komisia okrem toho tvrdí, že znižovanie personálnych výdavkov jej znemožní dosiahnuť geografickú rovnováhu personálu – nové členské krajiny stále nie sú dostatočne zastúpené medzi zamestnancami administratívy EÚ. Situácia sa má ešte zhoršiť po pristúpení Bulharska a Rumunska.

Komisia preto požadovala pôvodne 5% zvýšenie rozpočtu na platy. Rozhodnutím Rady „stratila“ 56 miliónov eur a tak tvrdí, že nebude vedieť obsadiť žiaden z 801 postov, ktoré mali byť určené pre kandidátov z nových členských krajín. Okrem toho bude vedieť nahradiť iba 46 zo 460 miest zamestnancov, ktorí budúci rok odchádzajú do dôchodku.

Problémom nových členských krajín nie je len malý počet zamestnancov v inštitúciách EÚ ale aj fakt, že ešte menej sa ich dostane na vyššie pozície. Na nich je nerovnováha ešte výraznejšia. Komisia však argumentuje, že to nie je dôsledok akejkoľvek predpojatosti, ale faktu, že kandidáti z nových členských krajín nemajú na vysoké počty dostatočnú kvalifikáciu.

O návrhu rozpočtu Únie na rok 2007 bude ešte Fínske predsedníctvo diskutovať s Komisiou a Parlamentom na jeseň.