Rakúsko: volebný šok pre reformátora Schüssela

gusenbauer, rakúsko

 

Krátka správa:

Najväčší neúspech utrpeli anketári, pretože ich prieskumy z dní pred voľbami sa ukázali ako úplne nepresné. Všetky predpovedali, že kresťansko-demokratická strana Wolfganga Schüssela ÖVP ostane v nasledujúcom parlamente najväčšou stranou. Rakúski voliči však 1. októbra rozhodli ináč a potrestali Schüssela bez ohľadu na jeho úspešné ekonomické reformy.

Vyzerá to tak, že Rakúsko bude nasledovať príklad Nemecka a mohlo by zostaviť „veľkú“ koalíciu Gusenbauerových sociálnych demokratov a kresťanských demokratov. Pozoruhodným je tiež úspech strán s antiprisťahovaleckou a antieurópskou rétorikou FPÖ a BZÖ.

Predbežné výsledky vyzerajú takto:

strana vol. zisk v % zmena oproti posl. voľbám počet mandátov zmena počtu mandátov
SPÖ 35,7% – 0,8% 68 – 1
ÖVP 34,2% – 8,1% 66 – 13
FPÖ 11,2% + 1,2% 21 + 3
Zelení 10, 5% + 1,0% 20 + 3
BZÖ 4,2% + 4,2% 8 + 8

 

 

 

 

 

Predvolebná kampaň sa koncentrovala na dve hlavné témy: prisťahovalcov a úpadok sociálneho štátu. Kampaň bola tiež považovaná za najšpinavšiu v rakúskej histórii – plnú osobných útokov a populizmu. Tón kampane udávalo vzájomné súperenie medzi dvoma pravicovými stranami – FPÖ a BZÖ (nová strana J. Haidera, niekdajšieho predsedu FPÖ). Obe sa snažili premeniť nespokojnosť voličov a protiprisťahovalecké nálady na volebné zisky a rovnako druhá hlavná téma – sociálny štát – bola spojená s pravicovým populizmom, pretože Rakúšania sa obávajú, že imigranti im vezmú pracovné miesta a budú poberať príliš mnoho sociálnych výhod, no súčasne prispejú k zvýšeniu miery zločinnosti.

Obe hlavné strany kritizovali otázku možného vstupu Turecka do EÚ a sociálni demokrati sa snažili počas kampane dištancovať sa od škandálu v banke BAWAG, ktorá bola kontrolovaná odbormi, blízkymi SPÖ.

Prvá analýza volebných výsledkov naznačuje, že Gusenbauerova SPÖ vyhrala voľby vďaka otázkam ako sociálna spravodlivosť, vzdelávanie a zdravotníctvo. Zdá sa, že Schüsselova ÖVP utrpela vážne straty na pravej strane spektra, kde jej koaličný partner FPÖ prekvapujúco ostala na treťom mieste, pričom sa zviezla na rétorike obáv z prisťahovalcov a skepsy voči EÚ (a Turecku). Zeleným sa nedarilo tak dobre, ako sa očakávalo, ale ich ekologické témy rezonovali. Nová strana Jörga Haidera BZÖ sa dostala do parlamentu na vlne kampane, namierenej proti prisťahovalcom.

Porážka Wolfganga Schüssela potvrdzuje, podobne ako na Slovensku, že vo voľbách je veľmi ťažko voličom predať ekonomické reformy, realizované v zmysle lisabonskej stratégie EÚ.