Ratingové agentúry budú podliehať prísnejším pravidlám

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

„Ratingové agentúry budú musieť byť transparentnejšie, keď budú hodnotiť suverénne štáty a tiež plniť prísnejšie pravidlá, pre ktoré budú niesť viac zodpovednosti za zámerné chyby alebo z nedbanlivosti,“ reagoval komisár pre vnútorný trh Michel Barnier na schválenie prísnejších pravidiel pre ratingové agentúry v Európskom parlamente.

Pokiaľ ide o sprehľadnenie tvorby hodnotení, členovia Európskeho parlamentu schválili požiadavku, aby ratingové agentúry vysvetlili metodológiu tvorby ratingov. „Agentúry by sa mali zdržať snáh o ovplyvnenie štátnych hospodárskych politík a v tejto oblasti by nemali poskytovať žiadne odporúčania,“ informuje Európsky parlament.

Zavedie sa tiež ratingový kalendár, pričom nevyžiadané ratingy krajín budú zverejňované trikrát ročne. Termíny si stanovia samotné agentúry vždy koncom decembra. Pravidlá určujú aj časy, kedy budú môcť ratingy publikovať a to vždy až po uzavretí obchodných miest v EÚ a najmenej jednu hodinu pred ich otvorením.

Sprísni sa aj zodpovednosť agentúr za vlastné hodnotenie. Investori budú mať právo nárokovať si náhradu škody na súde v prípade, že z hrubej nedbanlivosti alebo úmyselne dôjde k porušeniu pravidiel (napríklad zverejneniu ratingu mimo vopred stanoveného kalandára), ktoré bude mať vplyv na konečné hodnotenie, o ktoré sa opierajú. Medzi investorom a agentúrou pritom nemusí existovať zmluvný vzťah.

Zmeny čakajú aj pravidlá o vlastníctve podielov v ratingových agentúrach. Tá istá osoba nebude môcť vlastniť viac ako 5 % vo viac ako jednej ratingovej agentúre. Výnimka bude v prípade, keď dotknuté agentúry patria do tej istej skupiny.

Európsky parlament zároveň vyzval finančné inštitúcie, aby sa vymanili z nadmerného spoliehania sa na ratingové agentúry a vytvorili si vlastné kapacity, ktoré by hodnotili úverové riziká. Poslanci sa obrátili aj na Európsku komisiu s požiadavkou, aby zvážila možnosť zavedenia európskeho systému pre posúdenie úverovej bonity.

Nejde o veľký prelom

Členské štáty nové pravidlá predbežne schválili koncom minulého roka. Mnohé ambiciózne body plánovanej reformy však boli obmedzené.

Európska komisia pôvodne navrhla, aby firmy museli pravidelne rotovať agentúry, ktoré ich hodnotia, aby noví účastníci dokázali na trh preniknúť ľahšie. Táto snaha bola obmedzená len na určité komplexné finančné produkty.  

V súčasnosti majú 90-percentný podiel na trhu len tri ratingové agentúry a to Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch. Z nich dve, Moody’s a Standard & Poor’s, sídlia v Spojených štátoch a majú americké vlastníctvo. Fitch Ratings má centrá v New Yorku a Londýne a väčšinu v nej vlastní francúzska spoločnosť.

Komisár Barnier pôvodne navrhol aj vytvorenie konkurenčnej európskej ratingovej agentúry, ktorá by hodnotila suverénny dlh. Ako však v utorok (15. januára 2013) povedal europoslancom počas rozpravy, správa skúmajúca túto možnosť bude na stole až v roku 2016.

V prospech smernice a nariadenia upravujúcich činnosť ratingových agentúr hlasovala drvivá väčšina poslancov. Objavila sa však aj kritika pre zmiernenie niektorých pôvodných návrhov. „Toto nie je prelom. My všetci sme chceli viac, ale krajiny to nechceli,“ vyhlásil nemecký europoslanec Sven Giegold (Zelení/EFA), ktorý bol zodpovedný za rokovania o legislatíve s členskými štátmi.  

(EurActiv/Reuters)

Pozície:

"Ďalekosiahly vplyv ratingových agentúr na hospodárske subjekty a verejné inštitúcie, ako aj ich osobitné postavenie, je neprijateľné. Regulácia je nevyhnutná v snahe vyhnúť sa nepodloženým ratingom a prispieť tak k lepšiemu fungovaniu finančných trhov. Tvorba ratingov musí byť spojená s jasnými kritériami a metodikou," uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, Smer-SD).

"Ratingy z agentúr sú informácie ktoré treba brať do úvahy, avšak tieto agentúry by nemali mať osobitné postavenie a ani ich hodnotenia by nemali automaticky ovplyvňovať činnosť finančných subjektov a situáciu krajín," uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, Smer-SD).

"Pokus o zriadenie Európskej ratingovej agentúry je reakciou na nepriaznivé hodnotenie niektorých členských štátov EÚ medzinárodnými ratingovými agentúrami. Je pravdou, že za finančnou krízou 2009 bolo aj zlyhanie týchto agentúr. Otázkou však ostáva, akú dôveryhodnosť si nová európska agentúra získa?" uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SNS).