Redingová chce rozprávať príbehy

„Nemôžeme komunikovať ak nemáme príbeh, ktorý chceme porozprávať“, mala podľa informácií EurActiv povedať Redingová, ktorá kedysi pracovala aj ako novinárka. Minulý týždeň v piatok mala svoj prvý príhovor k zamestnancom EK o svojich predstavách na internom stretnutí.

Príbeh by mal obyvateľom EÚ porozprávať, ako politiky EÚ odpovedajú na ich denné problémy.

Redingová tiež zaslala list generálnym riaditeľom zodpovedný za zamestnanosť, sociálne veci, spravodlivosť a komunikáciu, v ktorom ich žiada, aby predložili 10 konkrétnych nových legislatívnych opatrení alebo politík, ktoré by citeľne zlepšili povedomie občanov. Zdroje hovoria, že sa Redingová inšpirovala minuloročnou správou francúzskeho europoslanca Alaina Lamassoura.

200 stranovej správe „Občania a komunitárne právo“ predstavil Lamassour 61 návrhov a identifikuje štyri typy problémov, ktorým Európania čelia: sociálne poistenie, (prenosnosť sociálnych práv ako sú dôchodky), nezamestnanosť a sociálna asistencia, uznávanie vzdelania a rodinné veci (rozvod, starostlivosť o dieťa, dávky atď).

„Aj po 50 rokoch pozorujeme znepokojujúcu nerovnováhu“, napísal Lamassoure v správe, ktorú prezentoval v júni 2008. „Hospodárska integrácia zašla tak ďaleko, že namiesto národných mien je tu spoločná európska, zatiaľ čo únia európskych občanov je stále v plienkach.“

Jeho správa okrem iného odporúčala vytvorenie európskeho občianskeho preukazu, ktorý by slúžil ako povolenie na pobyt, pracovné povolenie, preukaz štátnej príslušnosti a preukaz sociálneho poistenia.

Redingová chce vo veľkej miere využívať prieskumy verejnej mienky Eurobarometre, aby pochopila myslenie Európanov. Ako mala poznamenať – 80 % života sú emócie a 20 % intelekt.

„Najprv musíme zistiť, aký majú občania z politík EÚ pocit a potom, čo si o nich myslia“, povedal údajne. Pracovníci v Komisii by mali dosať lepší tréning, ako efektívne využívať zistenia z Eurobarometrov.

V uplynulých rokoch Komisia zvýšil používanie kvalitatívnych prieskumov. Redingová taktiež chce viac sond do vnímania ľudí, aby politiky EÚ odpovedali na ich skutočné potreby.

V prvej línii vzťahov občanov s EÚ sú podľa nej zastúpenia Európskej komisie. „Zastúpenia musia dostať príbeh medzi ľudí“, povedala. „Sú očami a ušami Komisie“.

Komisárka verí, že občania musia mať z EÚ dobrý pocit, byť hrdí na to, že sú Európania a môcť snívať o lepšej Európe.