Európski lídri schválili Reformnú zmluvu

Zdroj: Portugalské predsedníctvo

Pozadie

Dve referendá vo Francúzsku a Holandsku uvrhli Úniu do krízy. Dva ďalšie roky sa európski lídri pokúšali riešiť inštitucionálnu reformu EÚ.

Na summite EÚ konanom 21.-23. júna bola dosiahnutá dohoda o reforme inštitúcií EÚ. Právni experti predložili konečnú verziu zmluvy a na doriešenie zostali už len niektoré politické otázky. Taliansko, Poľsko, Rakúsko a Bulharsko predložili pred októbrovým summitom niekoľko požiadaviek.

Ešte však treba prekonať najväčší problém. Ratifikáciu vo všetkých 27 štátoch pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2009. V niektorých členských krajinách ako Veľká Británia, Holandsko a Dánsko sa vedú debaty o tom, či by sa o zmluve predsa len nemalo hlasovať v referende.

Otázky

Včera, 18. októbra, hlavy štátov a vlád EÚ na neformálnom summite odsúhlasili konečný text zmluvy. Portugalský premiér José Sócrates predstavil “Lisabonskú zmluvu” novinárom vo štvrtok večer. „Touto dohodou sa EÚ dostala z inštitucionálnej krízy“, povedal.

Predtým však museli byť vyriešené niektoré otázky:

  • Poľsko dosiahlo zahrnutie ioanninskej klauzuly, čo umožní, aby boli kľúčové rozhodnutia pozastavené menšinou európskych štátov.
  • Taliansko dostalo jedno miesto naviac v EP, čím sa opäť vyrovnalo Británii, stále však má o jedno menej ako Francúzsko.
  • Veľká Británia obhájila svoje výnimky zo spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.
  • Charta základných práv nebude záväzná pre Veľkú Britániu a Poľsko.

Zmeny, ktoré Refomrná zmluva prináša zahŕňajú aj zefektívnenie rozhodovania v Rade, post stáleho predsedu Rady a predstaviteľa pre zahraničnú politiku, ktorý bude zároveň členom Rady i Komisie. Ďalej sa zmenší počet komisárov a posilní sa úloha národných parlamentov.

Pozície

Portugalský premiér José Sócrates:  „S novou zmluvou prekonala Európa krízu, ktorá trvala niekoľko rokov. Európa je po tomto summite silnejšia, schopnejšia čeliť globálnym otázkam, pripravenejšia prebrať svoju úlohu vo svete a zvýšiť dôveru v našu ekonomiku a v našich občanoch.“

Predseda EK José Manuel Barroso: „Máme zmluvu, ktorá nám umožní konať. Naši občania chcú výsledky. Chcú vidieť v konkrétnych výsledkoch, čo im Európa prináša…. Verím, že máme zmluvu, ktorá nám umožní konať.“

Britský premiér Gordon Brown povedal, že je spokojný, že boli rešpektované britské výnimky, a že nie je potrebné referendum o novom texte. “Britské národné záujmy boli ochránené“, vyhlásil.

Pred summitom odmietol hlasy volajúce po vypísaní referenda, kedže ako povedal nová zmluva sa podstatne líši od odmietnutej Ústavnej zmluvy: „Máme úplne odlišný dokumnet, s našimi protokolmi a výnimkami, so „záchrannými brzdami“, so všetkou ochranou pre britské národné záujmy, preto verím, že najvhodnejším spôsobom ako o ňom viesť diskusiu je parlamentná debata.“

Vyzval lídrov, aby sa preorientovali z do seba zahľadenej inštitucionálnej diskusie na riešenie najväčších výziev, akými sú zamestnanosť, prosperita, enviromentálna bezpečnosť a samozrejme, bezpečnosť pred terorizmom.

Taliansky premiér Romano Prodi povedal: „Sme v situácii, ktorá uznáva úlohu Talianska v Európe. Toto je koniec dlhého obdobia ťažkostí v európskej histórii. EÚ môže znovu začať konkrétne konať.

Ďalšie kroky

13. decembra 2007: Nová zmluva EÚ bude podpísaná hlavami štátov a vlád v Lisabone.

Jún 2009: termín, do ktorého by sa mala stihnúť ratifikácia „Lisabonskej zmluvy“, t.j. pred voľbami do EP.