Reformná zmluva čaká na požehnanie členských krajín

Krátka správa

5. októbra 2007 bol zverejnený text návrhu novej Reformnej zmluvy vo všetkých oficiálnych jazykoch Spoločenstva. V Lisabone budú o dva týždne hlasovať hlavy členských krajín o jeho prijatí.

Predseda Komisie, José Manuel Barroso, vyjadril vieru, že text – považovaný za nevyhnutný nástroj vymotania sa zo slepej uličky, do ktorej sa Únia dostala po odmietavých referendách vo Francúzsku a Holandsku – „korektne reflektuje konsenzus medzi 27 členskými krajinami.“

Návrh nového dokumentu vznikal na pôde Medzivládnej konferencie, ktorej udelili mandát členské krajiny v júnu 2007. Aj napriek avizovanému konsenzu však zostáva nedoriešených viacero politických otázok. Tie by mohli celý proces inštitucionálnej reformy výrazne spomaliť.

Návrh textu opomína Poľskom preferovaný tzv. Ioanninský kompromis. Jeho uplatňovanie by v praxi znamenalo, že krajina, ktorá nemá dostatok hlasov na zablokovanie prijatia konkrétneho rozhodnutia, by mohla proces prijímania daného rozhodnutia výrazne spomaliť.

V Poľsku sa 21. októbra 2007 uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Je pravdepodobné, že jednou z ich tém bude aj postoj strán k návrhu Reformnej zmluvy. Súčasná vláda tak zrejme nedá zelenú návrhu, ktorý podľa nej neposkytuje krajine adekvátne postavenie, aké si zaslúži z titulu jednej z najväčších 6 členských krajín.

Diplomati sa vyjadrili, že sa možno pokúsia upokojiť Varšavu prijatím politickej deklarácie namiesto včleňovania spomenutých klauzúl do textu Zmluvy.

Barroso povedal: „Som presvedčený, že 18.-19. októbra počas neformálneho lisabonského summitu Európskej rady je v zostávajúcich otvorených otázkach možné dosiahnuť politickú dohodu.“

Ďalšou krajinou, ktorá dávnejšie vyjadrila svoj pomerne kritický postoj k Zmluve, je Veľká Británia. Svoj postoj však prehodnotila a aktuálnu verziu návrhu privítala slovami hovorcu vlády: „Balíčkom sme potešení. Počíta s nami stanovenými mantinelmi v oblasti justície a vnútra. Teraz budeme text pozorne čítať, aby sme skontrolovali, či obsahuje naše mantinely v plnej miere.“

Aj keď je pre vrcholových lídrov EÚ text dokumentu prijateľný, musí prejsť ratifikačným procesom vo všetkých 27 členských krajinách. Tento proces môže zahŕňať aj referendá, ktoré môžu v jednotlivých krajinách skončiť rôzne.

Spomedzi všetkých krajín je iba Írsko ústavne zaviazané vypísať všeľudové hlasovanie. Avšak aj napriek tomu viaceré krajiny avizovali, že si počkajú na finálne znenie návrhu a podľa jeho charakteru sa rozhodnú, či prebehne ratifikácia v parlamente alebo cestou referenda.

Britský premiér Gordon Brown je rovnako pod tlakom. Opozičná Konzervatívna strana ho vyzýva na vypísanie referenda tvrdiac, že nová Reformná zmluva je akýmsi pôvodným návrhom Ústavy, len v prestrojení.